Náraz sondy do asteroidu Dimorphos. Jak úspěšný byl test planetární obrany lidstva?

Dvě z velkých observatoří NASA měly místo v první řadě při prvním testu NASA svého druhu na ochranu Země před potenciálním nebezpečím, které pro nás představují asteroidy či komety. O tom, jak probíhal střet kosmické sondy s asteroidem, nás informuje web Hubble Site.

Vesmírný dalekohled Jamese Webba a Hubbleův vesmírný teleskop se spojily, aby shromáždily data před a po testu NASA Double Asteroid Redirection Test (DART). Ten záměrně narazil rychlostí přibližně 24 000 km/h do asteroidu Dimorphos, který jako měsíc obíhá větší asteroid Didymos. Dopad sondy DART na Dimorphos zapřičinil změnu jeho oběžné dráhy kolem mateřské planety Didymos o celých 32 minut! Jasnost soustavy dvojitých asteroidů se poté zvýšila zhruba trojnásobně. Pozorování tohoto střetu zmíněnými dalekohledy nejenže pomůže určit, jak úspěšný byl tento test, ale kombinované schopnosti obou teleskopů společně (na stejném cíli a ve stejnou dobu) umožní vědcům analyzovat širokou škálu údajů týkajících se složení a historie naší sluneční soustavy.

K plánované srážce došlo dne 27. září 2022. Jednalo se o test, při němž se pomocí kosmické sondy vychýlí asteroid, který nepředstavuje pro Zemi žádnou hrozbu, a upraví se dráha objektu. Výsledky pozorování umožní vědcům získat poznatky o povaze povrchu planety Dimorphosu, o tom, kolik materiálu bylo při srážce vyvrženo a jak rychle byl vyvržen. Jasnost soustavy dvojitých asteroidů se po srážce zvýšila zhruba trojnásobně.

Webb a Hubble zachytily srážku v různých vlnových délkách světla: Webb v infračerveném a Hubble ve viditelném světle, píše Discover Magazine. Pozorování impaktu v širokém spektru vlnových délek odhalí rozložení velikosti částic v rozpínajícím se oblaku prachu, což pomůže určit, zda byl vyvržen velký kus nebo převážně jemný prach. Kombinace těchto informací spolu s pozorováními pozemními dalekohledy pomůže vědcům pochopit, jak účinně lze změnit dráhu asteroidu.

Místo dopadu před srážkou a po ní

Webb pořídil jedno pozorování místa dopadu předtím, než došlo ke srážce, a poté několik pozorování v průběhu několika následujících hodin. Snímky z Webbovy kamery ukazují těsné, kompaktní jádro, přičemž od středu místa srážky se vzdalují chuchvalce materiálu.

Pozorování dopadu pomocí Webbu představovalo velkou výzvu, protože asteroid se po obloze pohyboval velmi rychle; dokonce třikrát rychleji, než byl původní limit rychlosti stanovený pro Webb. Vědci rovněž plánují pozorovat systém planetek v následujících měsících pomocí Webbova přístroje a spektroskopická data umožní vědcům nahlédnout do chemického složení asteroidu. Webbům dalekohled pozoroval impakt celkem 5 hodin a pořídil 10 snímků. Hubbleovy snímky ukazují pohyb výtrysků po dopadu.

Hubble také zachytil místo dopadu před, a poté znovu 15 minut po dopadu DART na povrch Dimorphosu. Tyto snímky ukazují impakt ve viditelném světle. Výtrysky po dopadu se jeví jako paprsky táhnoucí se od tělesa planetky.

Hubble plánuje v příštích třech týdnech pravidelná, relativně dlouhodobá pozorování, jak se oblak výtrysků časem rozšiřuje a slábne, vytvoří ucelenější obraz o expanzi oblaku od výtrysku až po jeho zánik. „Když jsem viděl data, doslova jsem oněměl, ohromen úžasnými detaily výtrysku, které Hubble zachytil“, řekl Jian-Yang Li z Planetary Science Institute v Tucsonu v Arizoně, který Hubblova pozorování vedl.

Zdroj: hubblesite.org, discovermagazine.com, redakce