Náplast s jehličkami zastaví krvácení rychleji než běžné obvazy

Mikrojehličkové náplasti aplikované na kůži se již používají k bezbolestnému podávání léků a k detekci chemických látek v krevním oběhu pacienta. Nová experimentální náplast však údajně zastavuje krvácející rány mnohem účinněji než tradiční obvazy, jak píše server New Atlas.

Mikrojehličkové náplasti mají obvykle podobu malého polymerového čtverce, jehož spodní strana je poseta množstvím drobných jehliček. Když se tyto jehly přitisknou na kůži, propíchnou pouze vrchní vrstvu kůže, která neobsahuje žádné nervy. Poté se dostanou do kontaktu s intersticiální tekutinou (tkáňovým mokem), která se nachází mezi buňkami kůže.

V závislosti na účelu náplasti jehly buď uvolňují léčivo do této tekutiny, nebo měří hladiny chemických látek přítomných v tekutině. Nová mikrojehličková náplast vyvinutá docentem Amirem Sheikhim a jeho kolegy z Pensylvánské státní univerzity je však trochu jiná. Biokompatibilní, biologicky odbouratelné jehly jsou vyrobeny z metakrylové želatiny s příměsí nanočástic oxidu křemičitého, které mají hemostatické vlastnosti, tj. pomáhají zastavit krvácení tím, že způsobují zúžení cév a srážení krve.

Při aplikaci náplasti přímo na ránu jehly zvětšují plochu, na které mohou nanočástice přijít do kontaktu s krví, a zvyšují tak jejich účinek. Kromě toho jehly svým spojením s povrchem okolní kůže pomáhají při uzavírání rány. Při testech in vitro zkrátily mikrojehly dobu srážení krve z 11,5 minuty na 1,3 minuty. Tyto časy byly porovnány s kontrolními skupinami, u nichž nebyla podána žádná léčba.

Zdroj: newatlas.com, Science Direct