Město vytápěné odpadní vodou. Německo sází na tepelná čerpadla

Německo chce rozhodně vsadit na tepelná čerpadla. V Hamburku bude vybudováno zařízení, které bude zásobovat teplem 39 000 domácností. Zdrojem tepla bude v tomto případě odpadní voda, jak uvádí web Turbomachinery.

Německá společnost Johnson Controls oznámila dohodu s městem Hamburk. Ta ve spolupráci se společnostmi Hamburg Wasser a Hamburg Energiewerke zrealizuje obří projekt tepelných čerpadel, která budou vyrábět energii pro 30 000 domácností. Instalace se bude skládat ze čtyř jednotek, z nichž každá bude mít výkon 15 MW.

Zdrojem tepla pro zařízení bude odpadní voda. Společnost Johnson Controls prohlašuje, že využívání tepelného čerpadla sníží emise oxidu uhličitého o 66 000 tun ročně ve srovnání s využíváním konvenčních zdrojů tepla na bázi fosilních paliv. Jedná se o jeden z prvních projektů tohoto rozsahu, který byl realizován v Německu. Předpokládá se, že tepelná čerpadla budou uvedena do provozu v roce 2025.

„Elektrifikace vytápění a chlazení je klíčovým krokem v přechodu na novou energetiku a v dosažení dekarbonizačních cílů Pařížské dohody. Tepelná čerpadla hrají klíčovou roli při umožnění využívání nerozvinutých, obnovitelných zdrojů tepla a připravují půdu pro integrovanější a udržitelnější energetický systém,“ říká Tomas Brannemo, prezident společnosti Johnson Controls.

Odpadní voda je totiž cenným zdrojem, který lze využít k výrobě energie šetrné ke klimatu. Zbytkové teplo lze odebírat tepelnými čerpadly a dodávat do městské sítě dálkového vytápění jako využitelné teplo.

Příklad Německa ukazuje, že tepelná čerpadla lze využít k vytápění bytů v bytových domech různými způsoby. Jedním z nich je okenní tepelné čerpadlo, které může zajišťovat teplo pro jednu místnost. Hamburk sází na systémové řešení. Podobný přístup byl zvolen v Mannheimu, kde bylo vyvinuto tepelné čerpadlo s říční vodou jako základním zdrojem.

Zdroj: redakce, turbomachinerymag.com