Medúza bez mozku předvedla vědcům pokročilé schopnostmi učení. Naučila se překonávat překážky, které na ni nastražili

Podle nové studie se medúzy krabicovité, které jsou známé jako nositelky jednoho z nejsmrtelnějších jedů na světě, dokážou učit z minulých zkušeností podobně jako lidé, aniž by měly centrální mozek, a jsou pokročilejší, než se dosud předpokládalo, jak píše web Yahoonews.

Výzkumníci z Kodaňské univerzity v Dánsku trénovali medúzy karibské (Tripedalia cystophora), aby se naučily rozpoznávat překážky a vyhýbat se jim. Studie zjistila, že přestože medúzy mají pouze tisíc nervových buněk a žádný mozek, dokázaly si osvojit schopnost vyhýbat se překážkám prostřednictvím asociativního učení.

To je proces, při kterém si organismy s centralizovaným mozkem, jako jsou lidé, myši a potkani, vytvářejí mentální spojení mezi smyslovými podněty a chováním. Nové poznatky podle vědců zpochybňují dosavadní představy, že pokročilé učení vyžaduje centralizovaný mozek.

V nejnovější studii vědci vyzdobili kulatou nádrž šedými a bílými pruhy, aby simulovali přirozené prostředí medúzy, přičemž šedé pruhy napodobovaly kořeny mangrovů, které by se zdály vzdálené. Poté pozorovali medúzy v nádrži po dobu 7,5 minuty. Zatímco zpočátku medúzy plavaly blízko těchto zdánlivě vzdálených pruhů a často do nich narážely, vědci zjistili, že se to brzy změnilo.

Na konci experimentu vědci pozorovali, že medúza zvýšila svou průměrnou vzdálenost od stěny přibližně o 50 %, čtyřikrát zvýšila počet úspěšných otočení, aby se vyhnula kolizi, a zkrátila svůj kontakt se stěnou na polovinu. Zjištění naznačují, že medúzy se mohou učit ze zkušeností prostřednictvím vizuálních a mechanických podnětů, přestože nemají centrální mozek.

Přestože mají pouhých tisíc nervových buněk, lidský mozek jich má zhruba 100 miliard, tak mohou spojovat časové konvergence různých vjemů a učit se souvislosti, neboli to, čemu říkáme asociativní učení. Vědci se kdysi domnívali, že medúzy jsou schopné pouze nejjednodušších forem učení, jako je habituace – schopnost zvyknout si na určitý podnět, například na stálý zvuk nebo stálý dotek.

Zdroj: redakce, Yahoonews