Léčba duševních poruch ve spánku? „Matrix“ to ještě není, ale blížíme se k němu

Spánek pomáhá zpracovávat emoce. Vědci konečně přišli na mechanismus tohoto jevu. Fáze REM neboli paradoxní spánek je fáze spánku, kdy dochází k rychlým očním pohybům a kdy se objevují sny, jak napsal server Science.

Většina z nich souvisí s intenzivním emočním obsahem, ale vědci dosud nevěděli, jak se aktivují. Bylo zjištěno, že za mnohé z nich je zodpovědná prefrontální kůra, která je však během REM fáze zřejmě utlumena.

Promíchání emocí

Pro všechny živočichy žijící na Zemi je zpracování emocí klíčové. Zejména pokud jde o rozpoznání nebezpečí. Pokud je zvládání emocí nedostatečné, může to u lidí vést k patologickým stavům, jako je posttraumatická stresová porucha (PTSD). Ukazuje se, že během fáze REM mohou být pozitivní emoce posíleny a negativní zároveň oslabeny.

Tým profesora Adamantidise provedl výzkum na myších, které naučil rozpoznávat zvukové podněty spojené s bezpečím a nebezpečím (tzv. averzivní podněty). Vědci sledovali neuronální aktivitu v myších mozcích během cyklů spánku a bdění a mapovali, jak se emoce proměňují během fáze REM. Zjistili, že tělo neuronu (perikaryon) zůstává nezměněno, ale dendrity (nervové výběžky) jsou přemodelovány.

To je velmi důležité zjištění, protože silná aktivita dendritů je zodpovědná za kódování emocí bezpečnosti i nebezpečí. Pro mozek bude pocit bezpečí vždy „důležitější“, takže veškeré nadbytečné emoce jsou blokovány – a to i v případě stresových situací. Tento mechanismus je pro organismy prospěšný a podporuje jejich stabilní fungování. Tato zjištění jsou zvláště důležitá u patologických stavů, jako je posttraumatický stres, kdy se trauma během spánku nadměrně konsoliduje v prefrontální kůře.

Co nám tento výzkum skutečně dává? Bude možné léčit psychické poruchy pomocí spánku? Zatím je příliš brzy na to, abychom to mohli posoudit, ale vyhlídky, které nastínili vědci z Univerzitní nemocnice v Bernu, která se specializuje na poruchy spánku, jsou slibné.

Zdroj: science.org