Fanoušci Star Treku mají smůlu. Planeta Vulkan nakonec neexistuje

Před několika lety se astronomové s nadšením podělili o zprávu, že kolem hvězdy 40 Eridani A, která má pro fanoušky Star Treku zvláštní význam, byla objevena kandidátská exoplaneta. V tomto systému se totiž nachází Vulkan, svět, odkud pochází Spock, T’Pol a nespočet dalších postav. Zdá se však, že planeta bude muset zůstat dílem fikce.

Existence planety 40 Eridani b – Vulkan – byla nějakou dobu zpochybňována. Její existence byla tvrzena na základě techniky známé jako radiální rychlost. Když planeta obíhá kolem hvězdy, její gravitace ji přitahuje, což vytváří kolísání jejího světla. Tato metoda byla úspěšně použita při mnoha detekcích, ale nezaručuje stoprocentní úspěšnost. Vnitřní procesy ve hvězdách mohou také vytvářet podobné kmitání.

Ve skutečnosti z dat vyplynulo podezření: Planeta obíhala kolem hvězdy ve stejnou dobu, kdy se hvězda otáčela kolem své osy. Studie v roce 2021 naznačila, že jde o falešně pozitivní výsledek, a další studie o rok později nedokázala dospět k jednomu či druhému závěru. Nová práce se shoduje na tom, že detekce byla skutečně falešně pozitivní a že to, co bylo považováno za vliv planety, byly jen povrchové zvláštnosti hvězdy, která je také známá jako HD 26965.

Tým si všiml signálů radiálních rychlostí, které byly pozorovány při předchozích pozorováních, ale také sledoval aktivitu hvězd a zjistil, že obě detekce mají periody, které jsou si velmi blízké.

„Extrémní blízkost těchto dvou detekcí nás vede k tomu, abychom tuto RV detekci definitivně klasifikovali jako aktivitu,“ napsali autoři ve studii. „Proto ji klasifikujeme jako falešně pozitivní signál.“

Zdá se tedy, že se jedná o rozloučení s planetou Vulkan. Práce si nekladla za cíl vyvrátit jeho existenci, ale ve skutečnosti byla součástí mnohem širší studie o tom, jak dobře známe Zemi nejbližší hvězdy a exoplanety. Výzkum lze považovat za základní práci pro budoucí vesmírný teleskop, který by studoval blízké planety v obyvatelné zóně: Habitable Worlds Observatory.

Ještě předtím, než bude takový teleskop postaven, je důležité vědět, jaké jsou vlastnosti hvězd a planet, které by mohl studovat. Tým proto analyzoval všechny dostupné údaje o 100 hvězdách, které mají potenciál hostit planety, jež bychom mohli pomocí této budoucí observatoře zobrazit. Ukázalo se však, že některé z nich neexistují.

Článek byl přijat k publikaci v časopise Astronomical Journal a je k dispozici na studie na serveru ArXiV.

Zdroj: redakce, iflscience.com, iopscience.iop.org, arxiv.org