Co je v potravinách? Nové výzkumné úsilí Rockefellerovi nadace to hodlá zjistit. Vědci vytvořili periodickou tabulku potravin

Lidé se živí více než 30 000 druhy rostlin a živočichů. Většinou však nevíme mnoho o tom, co v nich je. Vědci důkladně analyzovali molekulární složky pouze několika stovek nejběžnějších potravin, což zanechává v našich znalostech o výživě obrovskou mezeru. Minulý týden se sešli vědci a aktivisté zabývající se potravinami, aby spustili novou databázi, která má tuto mezeru zacelit.

Databáze, která je součástí projektu nazvaného Periodická tabulka potravin (PTFI), jehož iniciátorem je Rockefellerova nadace, si klade za cíl zdokumentovat rozsáhlou škálu biomolekul obsažených v potravinách a dlouhodobě napomáhat úsilí o zlepšení zemědělství, výživy a zdraví.

Většina sloučenin v rostlinách, mase, rybách a mléčných výrobcích, které jíme, nebyla nikdy pojmenována a představuje „temnou hmotu potravin“, uvedl Chi-Ming Chien, spoluzakladatel společnosti Verso Biosciences, která se na tomto úsilí podílí. Chien ukázal výsledky u jednoho vzorku, aby demonstroval překvapivou molekulární rozmanitost potravin. Obsahoval 6000 různých proteinů, většinou označených kryptickými řetězci čísel a písmen. „Tato platforma nám umožňuje analyzovat složitost potravin způsobem, který dříve prostě nebyl možný,“ řekl.

Iniciativa shromáždila informace o přibližně 500 potravinách a dalších 1600 se připravuje. Na rozdíl od předchozích tabulek složení potravin, které se zaměřovaly na makronutrienty, jako jsou tuky, bílkoviny a sacharidy, obsahuje nová databáze informace o mnohem širší skupině látek, včetně mikronutrientů a specializovaných metabolitů, z nichž některé mohou pomáhat předcházet nemocem. Při shromažďování těchto údajů spolupracuje PTFI s více než 20 výzkumnými laboratořemi po celém světě. Rockefellerova nadace a další sponzoři dosud vynaložili na toto několikaleté úsilí více než 30 milionů dolarů, tedy v přepočtu 700 miliard korun.

Přístup k datovému rozhraní je otevřený všem, ale je vytvořen pro použití výzkumnými pracovníky. Podle webu Science organizátoři plánují časem zpřístupnit uzavřenou databázi také potravinářskému průmyslu a vytvořit také datová rozhraní na míru pro zemědělce a spotřebitele.

zdroj: Science