Americké námořnictvo má loď uprostřed pouště. Seznamte se s USS Desert Ship

Nad pouští White Sands ve státě Nové Mexiko se tyčí neobvyklá stavba. Z dálky vypadá jako velké skladiště, ale jeho neobvyklý účel prozrazují stožáry a antény na střeše. Pouštní zařízení navíc nese – díky zvláštnímu rozhodnutí Kongresu – označení námořnictva USS Desert Ship a vojáci, kteří zde slouží, jsou formálně námořníci. Proč byla postavena?

Před několika lety svět obletěla zpráva, že Čína provádí testy ve vnitrozemské poušti. Číňané zde vybudovali zařízení, která mají simulovat přítomnost amerických letadlových lodí a menších plavidel. Cílem tohoto projektu je vytvořit cvičiště pro testování různých zbraní proti potenciálnímu protivníkovi, například americkému námořnictvu. Taková zařízení však nestaví jen Čína.

Spojené státy mají také vlastní pozemní lodě. A co víc. Na rozdíl od Číňanů, kteří vytvořili makety pouštních lodí, Američané nic nepředstírají.

USS Desert Ship

Komplex budov, který byl postaven v blízkosti raketové základny White Sands Missile Range (WSMR), je formálně námořní lodí. Kongres vydal zvláštní povolení, aby dostal zkratku USS (United States Ship) a označení LLS-1, neboli Land Locked Ship 1.

Přestože se USS Desert Ship nikdy nezúčastnila ani nezúčastní bojových akcí, z pohledu amerického námořnictva se jedná o loď zásadního významu, jak píše server Army.

Právě díky němu může americké námořnictvo v kontrolovaných podmínkách testovat nejnovější zbraně, vyvíjet taktiku jejich použití a také testovat provoz všech zařízení, která mají být na lodích umístěna.

Začalo to protiletadlovým systémem RIM-8 Talos

Historie tohoto zařízení začala vývojem protiletadlového systému RIM-8 Talos, který byl ve své době mimořádně složitý a inovativní.

První protiletadlový systém dlouhého dosahu, který nasadilo americké námořnictvo, měl rakety o velikosti malého letadla, jaderné hlavice a odpalovací zařízení napájené z podpalubního zásobníku raket.

Celé to připomínalo spíše montážní linku než protiletadlový systém v moderním slova smyslu. Jeho konstrukce a zdokonalení, aby se stal účinnou zbraní, vyžadovaly testování různých řešení v podmínkách co nejbližších těm, v nichž bude systém použit, jak píše server The Drive.

Za tímto účelem bylo na základě již existujícího raketového střediska pro stratosférický výzkum vybudováno pouštní cvičiště, kde se testovaly protiletadlové systémy Terrier, Tartar a Talos. Byl zde také namontován námořní dělostřelecký systém Mk39.

Funkční ekvivalent lodi

Spolu se zkouškami zbraní se rozrostl i celý výzkumný komplex. Byl na něm namontován nejen námořní systém řízení palby, ale také senzory, ekvivalent lodního vybavení.

Podle Velitelství námořních systémů je USS Land Ship vybavena mimo jiné lodními radary, optickými a telemetrickými systémy a meteorologickými senzory.

Dohromady tak vzniká ekvivalent americké válečné lodi, která se sice vzhledově liší od plavidel amerického námořnictva, ale může „bojovat“ stejně jako ony. Kromě USS Desert Ship byl postaven ještě jeden podobný výzkumný komplex, a to USS Rancocas.

Zkušební okruh AEGIS

Tyto schopnosti byly rychle využity. Právě USS Desert Ship se v 70. letech 20. století stala zkušebním polygonem pro klíčový systém bojového řízení: štít a meč moderního amerického námořnictva, systém AEGIS, a v 21. století již jeho vývojovou verzi AEGIS BMD (Ballkistic Missile Defence).

Jejím úkolem je vytvořit nad flotilou nejen protiletadlový, ale i protiraketový deštník, schopný ničit balistické rakety bez ohledu na fázi jejich letu, jak těsně po startu a během suborbitálního letu, tak i v terminální fázi, kdy se velkou rychlostí vracejí do atmosféry.

USS Desert Ship byla také první lodí, která obdržela zbraňové systémy Sea Lance, NATO Sea Sparrow Missile (NSSM) a Vertical Launch ASROC (VLA). Na lodi Desert Ship byl také použit vertikální odpalovací systém Mark 41 VLS. To je univerzální řešení, které umožňuje americkým lodím odpalovat více typů raket z jediného vyhovujícího odpalovacího zařízení.

Nejnovější zbraně

USS Desert Ship však není jen o systémech, které byly vyvinuty již dávno a které nyní tvoří základ síly amerického námořnictva. Testují se zde také energetické zbraně a jedním z nejzajímavějších testů, který byl v posledních letech proveden, bylo vyzkoušení možnosti použití lodi jako „raketové platformy“, která by útočila na cíle detekované vzdálenými senzory.

V praxi to znamenalo testování součinnosti lodní střely RIM-174 Standard Missile 6 s letounem F-35. Lightning II detekoval a zaměřil cíl na střelu, která byla odpálena z lodního odpalovacího zařízení. V důsledku toho byl cíl zničen, ale F-35 neodhalil jeho přítomnost ani polohu.

Intenzita testů prováděných na USS Desert Ship znamenala, že zařízení bylo doplněno malým zařízením, které bylo zodpovědné za montáž a rekonfiguraci různých zbraní a také za výrobu munice, aby se testované zbraně nemusely převážet na velké vzdálenosti kvůli různým změnám nebo úpravám.

Velitelství námořních systémů, které podřízenou jednotku popisuje na svých webových stránkách, poukazuje na výhody, které americké námořnictvo má z toho, že má pozemní loď.

Klíčové je, že má bezpečné, plně kontrolované prostředí, kde lze bez obav testovat nejmodernější nebo přísně tajné zbraně. Jak velení poznamenává, pozemní prostředí poskytuje úroveň kontroly, která je na moři nedosažitelná.

Při testování nových zbraní to usnadňuje sběr a analýzu dat, ale zároveň snižuje riziko, že se úlomky různých raket nebo střel ztratí nebo se dostanou do nesprávných rukou.

Zdroj: redakce – autorský text, thedrive.com, home.army.mil, Wikipedia