Digitální technologie ve školách. Dobrý sluha, ale zlý pán

Příchod digitálních technologií do škol je někdy spojován se zhoršením výsledků ve vzdělávání. Nové výzkumy však ukazují, že digitální technologie ve školách neznamenají pokles úrovně vzdělávání, ale že technologie mohou být dobrým pomocníkem při diferenciaci výuky, jak uvádí Univerzita v Tampere.