Průlomová technologie dokáže vytápět a chladit dům s polovičními náklady

Izraelský startup ThermoTerra představil technologii, která využívá energii z kolísání vlhkosti vzduchu k chlazení a vytápění budov. Vodní pára ve vzduchu, která je absorbována na absorpční materiál nebo do něj, nese značné množství energie. Když vodní pára absorbuje nebo kondenzuje na materiálu, vytváří teplo.