Na Slunci došlo k jedné z 15 nejsilnějších erupcí v historii, je možné, že dojde ke kataklyzmatu

Vědec: Na Slunci došlo k nejsilnější erupci v současném cyklu aktivity.