Vědci nalezli přirozený zdroj bílého vodíku v podzemí Francie. Tento vodík je atraktivním zdrojem čisté energie

Jacques Pironon a Phillipe De Donato, oba ředitelé výzkumu ve francouzském Národním centru vědeckého výzkumu, zkoumali množství metanu v podloží těžební pánve Lotrinsko pomocí „světově první“ specializované sondy, schopné analyzovat plyny rozpuštěné ve vodě v hlubokých skalních útvarech pod zemí. Sonda začala detekovat nízké koncentrace vodíku a při prohlubňování koncentrace rychle rostly. Ve výšce 1 250 metrů dosáhly až 20 %. To bylo překvapivé a naznačovalo přítomnost velkého rezervoáru vodíku pod zemí.