Co je to dilatace času? A existuje vůbec?

Dnes tu máme něco pro vědátory. Dilatace času se týká zdánlivě zvláštního faktu, že čas plyne pro různé pozorovatele různou rychlostí v závislosti na jejich relativním pohybu nebo poloze v gravitačním poli.