Nová technologie získává pitnou vodu ze vzduchu 24 hodin denně bez dodávky energie

Sladká voda je v mnoha částech světa vzácná a musí se získávat s velkými náklady. To lze provést odsolováním mořské vody, které však vyžaduje velké množství energie. Ve větších vzdálenostech od pobřeží lze naopak vzdušnou vlhkost kondenzovat ochlazováním, a to buď pomocí technologií, které rovněž vyžadují velké množství energie, nebo pomocí „pasivních“ technologií, které využívají teplotních výkyvů mezi dnem a nocí. Vědci v Curychu vyvinuli technologii, která umožňuje sběr vody 24 hodin denně bez napájení, jak píše server The Brighter Side.