Vědci se podívali na mozek dětí s ADHD. Rozdíly byly viditelné pouhým okem

Pomocí magnetické rezonance vědci prokázali, k jakým změnám dochází v mozku dětí s ADHD. Tento úspěch nám může pomoci lépe porozumět této neurovývojové poruše.