Záhadné krátery na Sibiři. Silné exploze v blízkosti plynových polí jsou na denním pořádku

Jamalský a Gydanský poloostrov jsou pro Rusko strategicky důležitá místa. Obsahují obrovská ložiska zemního plynu – pravděpodobně největší známé zásoby této suroviny na planetě. V blízkosti ložisek, která jsou pro ruskou ekonomiku klíčová, se začalo dít něco znepokojivého, o čemž svědčí obří krátery vysoké několik desítek metrů.

Sibiřské krátery byly poprvé pozorovány v roce 2013. Od té doby jejich počet pomalu, ale vytrvale roste. Objeveno bylo již kolem 20 velkých a mnoho menších a geneze vzniku obrovských děr v zemi zajímá nejen vědce. Zejména proto, že v průběhu let se objevila řada poněkud fantastických pokusů o vysvětlení tohoto jevu, například bombardování Sibiře meteority, jak napsal server National Geographic.

O tento velkolepý jev se zajímá nejen ruská vláda, ale také Gazprom, který chce pochopitelně vysvětlit původ kráterů, které se objevují v blízkosti ložisek plynu a infrastruktury používané k jeho těžbě.

Permafrost už není věčný

Do kráterů o průměru až 40 metrů a hloubce 50 metrů byly vyslány výzkumné expedice. Na základě satelitních snímků bylo možné určit i přibližnou dobu vzniku velkých děr v zemi a vědci prokázali, že na jejich dně je velmi vysoká koncentrace metanu, jak píše server Discover.

To umožnilo vyvodit závěry jak o vzniku samotných kráterů, tak o širším kontextu souvisejícím s podmínkami, za kterých mohly vzniknout. Celý případ je podrobně popsán na stránkách Crazy Science a podle vědců jsou za vznik kráterů zodpovědné klimatické změny a katastrofický nárůst teplot.

Extrémně teplá léta vedou k postupnému zahřívání permafrostu, který přestává být „věčný“. Z permafrostu se pak uvolňuje metan, který vzniká rozkladem organických zbytků. Plyn stoupá vzhůru a proniká do země.

Stále více metanu v atmosféře

V některých případech se však nad tajícím permafrostem nachází vrstva ledu, která brání úniku plynu. Jeho tlak se časem zvyšuje, a když překročí kritický bod, dojde k velkému výbuchu. Jejím důsledkem je nejen díra v zemi, ale i bloky ledu rozeseté kolem ní.

Tento jev bude pravděpodobně nabývat na intenzitě, což je velmi nepříznivý vývoj. Nejde jen o spektakulárnější jevy, jako jsou velké krátery, ale o skutečnost, že postupné tání věčně zmrzlé půdy uvolňuje do atmosféry stále větší množství metanu, což stimuluje další zvyšování teploty.

Zdroj: redakce, discovermagazine.com, nationalgeographic.com