Vědci objevili 20 tisíc let staré lidské DNA ze zubu jelena

Vědci objevili lidskou DNA starou přibližně 20 000 let. Podařilo se jim ji získat ze zubu jelena, který se používal jako přívěsek. Nález pochází ze Sibiře, uvádí se ve studii publikované v časopise Nature.

Starobylé ozdoby ze zvířecích kostí nebo zubů jsou z hlediska možnosti získání vzorků DNA slibné. Jejich porézní struktura umožňuje, aby do nich pronikly lidské tělesné tekutiny, jako je pot, krev nebo sliny, a usadily se v nich. Při tomto procesu se v nich usazuje i lidská DNA.

Vědci vyvinuli neinvazivní metodu, která umožňuje získat DNA z těchto předmětů, aniž by je poškodila, píše web Science News. Ta spočívá v jejich ponoření do roztoku fosforečnanu sodného a následném pomalém zahřívání. Tímto způsobem se z takových ozdob nebo jiných předmětů vyplaví molekuly DNA, které v nich byly dříve uvězněny a dostaly se tam s krví, potem nebo slinami.

Mezinárodní tým vědců vedený Ústavem Maxe Plancka pro evoluční antropologii v Lipsku se rozhodl použít tuto metodu ke studiu jeleního zubu z Denisovy jeskyně. Tento zub pochází z přívěsku, který lidé používali před 20 000 lety v období paleolitu.

Možnost studovat paleolitické předměty tímto způsobem by mohla poskytnout mnoho důležitých informací. Doposud bylo obtížné přiřadit nálezy z tohoto období konkrétním jedincům, protože v tomto období se pohřbívalo jen zřídka a hroby byly jen zřídka vybaveny dalšími předměty.

Podařilo se získat DNA jelena wapiti, kterému zub patřil, a lidskou DNA. Ukázalo se, že se jedná o DNA ženy, která byla s největší pravděpodobností majitelkou přívěsku. Je také možné, že objevená DNA patří ženě, která přívěsek vyrobila.

Jedna z osob ve výzkumném týmu, Elena Esselová, uvedla, že množství DNA, které bylo z přívěsku získáno, bylo mimořádné. Podle ní bylo dotyčné množství podobné vzorku z lidského zubu.

Na základě genomů wapiti a lidských mitochondrií bylo možné odhadnout stáří přívěsku na 19 000 až 25 000 let, a to bez odběru vzorků pro datování C14. Vědci doufají, že tuto metodu bude možné použít ke studiu mnoha dalších předmětů vyrobených z kostí a zubů v době kamenné.

Zdroj: Nature; Science News