Vědci našli řešení, které produkuje pitnou vodu. Systém poháněný sluneční energií odpařuje mořskou vodu a recykluje ji na vodu sladkou

Vědci z univerzity v jižní Austrálii (UniSA) jako první na světě navrhli soběstačný systém poháněný sluneční energií, který odpařuje mořskou vodu a recykluje ji na sladkou vodu a pěstuje plodiny bez jakékoli lidské účasti. Experiment byl popsán v časopise Chemical Engineering Journal. Mohl by pomoci řešit hrozící globální nedostatek sladké vody a potravin v nadcházejících desetiletích, kdy se očekává, že světová populace dosáhne do roku 2050 počtu 10 miliard lidí.

Profesor Haolan Xu a doktor Gary Owens z UniSA vyvinuli vertikální plovoucí mořskou farmu, která se skládá ze dvou komor: horní vrstvy podobné skleníku a spodní komory pro sběr vody. Systém funguje podobně jako kultivační záhon, ale v tomto případě je čistá voda dodávána soustavou solárních výparníků, které nasávají mořskou vodu, zachycují soli v tělese výparníku a pod vlivem slunečních paprsků uvolňují do vzduchu čistou vodní páru, která pak kondenzuje na vodních pásech a přechází do horní komory pro růst rostlin.

V rámci pokusu výzkumníci pěstovali tři běžné zeleninové plodiny, a to brokolici, salát a čínské zelí bok choi na plochách s mořskou vodou bez údržby a dodatečného zavlažování čistou vodou. Podle profesora Xu má systém, který je napájen výhradně slunečním světlem, několik výhod oproti jiným v současnosti testovaným mořským farmám na solární pohon, píše web Phys.

V této fázi se jedná pouze o ověření konceptu a dalším krokem bude jeho rozšíření o malou sadu jednotlivých zařízení. Uspokojení větších potřeb v oblasti zásobování potravinami bude vyžadovat zvětšení velikosti a počtu zařízení.

„Není vyloučeno, že někdy v budoucnu uvidíte obrovské zemědělské biodomy plovoucí na oceánu nebo několik menších zařízení rozmístěných na velké ploše moře,“ říká doktor Owens. Jejich stávající prototyp bude pravděpodobně upraven tak, aby produkoval více biomasy, včetně použití levných substrátových materiálů, jako jsou odpadní vlákna z rýžové slámy, aby byl provoz zařízení ještě levnější.

Výzkumníci prokázali, že takto vyrobená recyklovaná voda je dostatečně čistá na to, aby se dala pít, a má nižší slanost, než je světová zdravotní norma pro pitnou vodu. Organizace spojených národů odhaduje, že do roku 2050 bude nedostatkem vody trpět přibližně 2,4 miliardy lidí. Ve stejném období se očekává, že celosvětové zásoby vody pro zavlažování v zemědělství klesnou přibližně o 19 %. Zavedení této technologie by mohlo zlepšit zdraví a životní podmínky miliard lidí na celém světě.

Zdroj: redakce, phys.org, sciencedirect.com