Vědci identifikovali neznámý druh bouře. Může být důležitý pro boj se suchem

Byl pozorován nový typ bouře. Je celistvá a má pomalu pohybující se kužely bohaté na vlhkost. Vědci je nazývají jako „atmosférická jezera“. Tento jedinečný typ bouří se vyskytuje nad západní částí Indického oceánu a postupuje směrem k Africe. Na rozdíl od většiny bouří vytvářených vírem vznikají jezera díky koncentraci vodní páry, která je dostatečně hustá na to, aby vytvořila déšť, stojí na webu Wion.

Tato atmosférická jezera se podobají atmosférickým řekám, úzkým pásům husté vlhkosti. Nový typ meteorologického jevu je však menší, pomaleji se pohybuje a odpoutává se od meteorologického systému, který ho vytváří. „Tyto parní útvary se někdy snášejí na západ nad východní pobřeží Afriky a přinášejí do této polopouštní oblasti déšť,“ stojí ve výsledcích výzkumu, který byl prezentován na podzimním zasedání Americké geofyzikální unie v roce 2021.

Tato atmosférická jezera, existující v rovníkové oblasti, kde je rychlost větru často velmi nízká nebo zanedbatelná, nikam nespěchají. Při analýze pětiletých meteorologických údajů se nejdéle trvající bouře udržela ve vzduchu celkem 27 dní. Během pěti let bylo objeveno 17 atmosférických jezer trvajících déle než šest dní, a to v oblasti do 10 stupňů Celsia od rovníku. Zdá se, že tato jezera se mohou vyskytovat i v jiných oblastech, kde se někdy mění v tropické cyklóny.

Nyní se sestavuje tým, který provede úplnou studii tohoto jevu. Jednou z otázek, kterou se budou vědci zabývat, je, proč se atmosférická jezera oddělují od meteorologického systému, z nichž se formují. Možná je to způsobeno celkovým charakterem atmosférického větru, nebo možná samovolně vznikajícími vnitřními větry.

Úhel pohledu na změny klimatu je důležitý, protože pokud zvyšující se teploty nějakým způsobem ovlivní vznik a pohyb atmosférických jezer, mohlo by to mít vliv na srážky, které se dostanou na východní pobřeží Afriky, kde jsou velmi potřebné. Kdyby se všechna voda v atmosférických jezerech za rok najednou zkapalnila, vytvořila by se louže hluboká jen několik centimetrů, ale široká kilometr. To je značné množství srážek.

Dalším krokem je shromáždit nové údaje, včetně podrobnějších a lokalizovanějších měření. Jedná se o část světa, kde se déšť a vodní pára studují spíše měsíc po měsíci než den po dni, což může být důvod, proč byla tato jezera až dosud přehlížena.

Zdroj: Wion.com