Ve Slunci se objevila díra a přijde elektromagnetická bouře. Bude pro naší planetu devastující?

Ve Slunci, respektive ve sluneční koróně se objevila díra. Je tmavší a chladnější než okolní plazma a je zodpovědná za vznik slunečního větru, který směřuje k naší planetě. Podle odborníků by to v nadcházející době mohlo vést ke geomagnetické bouři třídy G1. Vysvětlujeme, co to znamená.

Podle předpovědi společnosti Space Weather vyvolá ve čtvrtek 1. prosince sluneční vítr vytvořený tzv. koronální dírou, což je tmavší a chladnější oblast ve vnější atmosféře Slunce než okolní plazma, geomagnetickou bouři třídy G1. To znamená, že v tento den dojde ke změnám v magnetosféře neboli magnetickém poli naší planety.

Díra ve sluneční koróně

Naštěstí se nemáme čeho obávat, protože geomagnetické bouře třídy G1 jsou nejslabší, které se mohou vyskytnout (síla geomagnetických bouří se hodnotí na pětistupňové škále). V jejich případě, stejně jako v případě bouří třídy G2, nehrozí Zemi žádné nebezpečí. Závažnější jsou bouřky tříd G4 a G5, které mohou vést až k výpadkům proudu. Naštěstí jsou velmi vzácné.

Výskyt bouře třídy G1 může způsobit drobné poruchy satelitů, energetických sítí, chování migrujících zvířat nebo zvýšení četnosti polárních září ve vysokých zeměpisných šířkách (což by měla být dobrá zpráva pro pozorovatele polárních září). Americká vládní agentura pro předpověď počasí NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) vysvětluje, že koronální díry se mohou objevit kdykoli a kdekoli na Slunci.

Jejich četnost se však zvyšuje, když centrální hvězda Sluneční soustavy vstoupí do tzv. fáze slunečního minima. Sluneční magnetické pole je tehdy nejslabší. Tato fáze nastává na začátku každého 11letého slunečního cyklu. Je třeba připomenout, že současný sluneční cyklus začal v roce 2019 a svého vrcholu dosáhne v roce 2025, tedy přibližně za tři roky.

Zdroj: redakce, spaceweather.com, swpc.noaa.gov