V Americe zavádějí stálý letní čas. Kdy se toho dočkáme i v Evropě?

Americký Senát schválil návrh zákona, podle kterého se letní čas v zemi od listopadu 2023 stane trvalým. Očekává se, že tento krok přinese nejen vyšší příjmy díky lepším obchodním aktivitám během dne, ale také zlepší celkový zdravotní stav veřejnosti. V Evropě stálý letní čas nebude zaveden dříve než v roce 2026.

Letní čas (DST) se zavedl v Německu během 1. světové války ve snaze šetřit palivo. Byl zaveden nejen kvůli šetření elektrické energie v rámci výroby, ale i proto, aby se nemuselo večer tolik svítit umělým světlem. Nastavením hodin o hodinu dopředu na jaře se zajistí, že den začne dříve, kdy je k dispozici dostatek přirozeného slunečního světla. Téhož roku jako Německo (2016) se zavedl letní čas i v zemích Rakouska-Uherska, jehož součástí byly i české země.

Co na změnu času říká věda? Podle webu InterestingEngineering, různé studie po přechodu na letní čas odhalily nárůst sebevražd, srdečních infarktů, automobilových i pracovních nehod. Výzkumníci zjistili, že lidé s krátkým spánkem, ti kteří spí méně než 7,5 hodiny denně, často mívají po ukončení letního času ještě dlouho narušený spánek.

Je to proto, že rytmus našeho těla se změnou času naruší, což může trvat i několik dnů či týdnů, než se opět ustálí. Dvě změny času v kalendářním roce znamenají, že naše těla se musí s tímto velkým posunem vyrovnat dvakrát ročně, jen aby z toho mohly profitovat podniky.

Podle webu cnn.iprima, se letní čas týká převážně zemí patřících do mírného pásu. V tropických oblastech se délka dne v létě a v zimě od sebe tolik neliší, aby měla časová změna smysl. K časovým změnám nedochází ani v polárních oblastech, kde noc trvá i půl roku. Na letní čas přechází ve stejný čas většina Evropy. Výjimku tvoří Island, Rusko, Bělorusko, část Grónska a norské ostrovy Jan Mayen a Špicberky.

Evropská komise roku 2018 uspořádala anketu, v níž pro zrušení střídání času hlasovalo 84 procent respondentů. Členské státy EU se ale zatím nedohodly, jaký čas si ponechat. Ke zrušení změny času určitě nedojde dříve než v roce 2026.

A co si o změně času myslí Češi? Podle průzkumu agentury STEM/MARK z roku 2018, se zrušením střídání času souhlasilo 70 % dotázaných, 44 % si přálo trvale letní čas a 24 % zimní. Podle expertů z Akademie věd České republiky by bylo z hlediska zdraví vhodnější ponechat si zimní čas.

Zdroj: interestingengineering, cnn.iprima.cz