Umělá inteligence vyhodnotila na základě dat blížící se smrt lépe než lékaři

Umělá inteligence se ukázala jako užitečná při čtení lékařských snímků a dokonce prokázala, že dokáže složit licenční zkoušky lékařů.

Studie zveřejněná v časopise Nature ukazuje překvapivou účinnost umělé inteligence při lékařském zobrazování. Dotyčný algoritmus umělé inteligence prokázal schopnost číst poznámky lékařů, přesně předpovídat riziko úmrtí pacientů, opakované hospitalizace a další výsledky důležité pro lékařskou péči.

Tento software, navržený týmem na Grossmanově lékařské fakultě Newyorské univerzity, se v současné době používá v nemocnicích přidružených k univerzitě v New Yorku. Jeho autoři však doufají, že se brzy stane standardem ve všech zdravotnických zařízeních v USA, ne-li na celém světě.

Tým upozorňuje, že software využívající umělou inteligenci je medicíně znám již léta, ale až dosud byl využíván jen zřídka. Především na obtížnost jeho standardizace a nešikovnost jeho používání v každodenní práci lékařů a sester. Některé z těchto problémů se podařilo vyřešit tím, že se algoritmus plnil lékařskými informacemi.

Může umělá inteligence nahradit lékaře?

NYUTron, byl vycvičen na milionech klinických informací ze zdravotních záznamů 387 000 lidí, kteří byli ošetřeni v nemocnicích NYU Langone v USA v období od ledna 2011 do května 2020. Jednalo se o všechny záznamy pořízené lékaři, jako jsou poznámky o průběhu léčby pacienta, radiologické zprávy a propouštěcí pokyny, což vedlo k vytvoření databáze o 4,1 miliardy slov. Jednou z klíčových výzev pro software byla interpretace osobního jazyka jednotlivých lékařů.

Analýzou archivovaných dat byli výzkumníci schopni určit účinnost předpovědí algoritmu. NYUTron identifikoval alarmujících 95 % lidí, kteří zemřeli v nemocnici před propuštěním, a 80 % pacientů, kteří budou znovu přijati do 30 dnů. Prokázal tak vyšší účinnost než většina lékařů a algoritmů používaných v současné době v nemocnicích.

Zdroj: redakce, nature