Umělá inteligence objevila látku, díky které je v bateriích potřeba mnohem méně lithia. Prototyp baterie dokázal napájet žárovku

Společnost Microsoft ve spolupráci s Pacific Northwest National Laboratory (PNNL) objevila pomocí nástroje umělé inteligence a superpočítače zcela novou látku, která výrazně sníží spotřebu lithia v bateriích. Prototyp baterie dokázal napájet žárovku.

PNNL je součástí amerického ministerstva energetiky, které navázalo spolupráci se společností Microsoft. Na seznamu potenciálních anorganických materiálů bylo 32 milionů kandidátů, poté se seznam zúžil pouhých 18 slibných. Vědci společnosti Microsoft k tomu využili umělou inteligenci a superpočítače, aby zkrátili na méně než týden zkušební a testovací cyklus, který by v laboratorních podmínkách normálně trval více než dvacet let.

Problematické lithium
Lithium, kterému se pro jeho barvu a vysokou tržní hodnotu často říká „bílé zlato“, je klíčovou složkou při výrobě lithium-iontových baterií. V době prudké elektrifikace, kdy už tento typ energie nevyužívají jen telefony, ale také automobily (a dokonce i domácnosti), by mohly nastat problémy s dodávkami lithia již v roce 2025. Odborníci ze Spojených států se domnívají, že poptávka po lithiu poroste až do roku 2030, protože výrobci staví stále nové továrny na výrobu baterií.

Těžba této suroviny je velmi problematická a poškozuje životní prostředí. Při tomto procesu se spotřebovává velké množství energie a vody, často vzniká toxický odpad a vážně se ovlivňuje příroda. Pokud by se do širokého používání dostala směs obsahující méně lithia, ale zachovávající si jeho vlastnosti pro ukládání energie, vedlo by to k výraznému snížení finančních i ekologických nákladů pro celý energetický průmysl. Výzkumníci poznamenávají, že látka objevená AI umožní použít na jednu baterii až o 70 % méně lithia než dosud.

Laboratorní testy s využitím umělé inteligence a superpočítače
Prototyp baterie založený na směsi vybrané umělou inteligencí byl vyvíjen devět měsíců a od svého vzniku nepřetržitě napájí testovací žárovku. To bylo možné díky superpočítači, který pomocí vysoce výkonných počítačů dokázal zkontrolovat chemické vlastnosti milionů testovaných látek. Na základě těchto výsledků pak umělá inteligence vybrala slibné kandidáty.

Tato metoda je sice velmi užitečná, ale může být ošidná, protože může generovat falešné výsledky. Vědci varují, že při jejím použití může umělá inteligence identifikovat jako vhodné kandidáty sloučeniny, které již předem existují a jsou známé, nebo které nejsme schopni žádným způsobem vyrobit v laboratoři. Tentokrát tomu tak naštěstí nebylo a vědcům se podařilo syntetizovat uvedenou sloučeninu, které prozatím dali pracovní název N2116. Zástupce společnosti Microsoft uvedl, že tento druh vědy pomůže společnosti v jejím poslání „stlačit 250 let vědeckých objevů do příštích 25 let“.