U dětí, které mají problémy se spánkem, se v dospělosti objevuje nespavost, uvádí studie

Studie naznačuje, že u dětí, které mají problémy se spánkem, se v dospělosti pravděpodobně objeví nespavost, napsali na webu Healthline.

Výzkumníci zjistili, že 43 % dětí ve věku od 5 do 12 let s příznaky nespavosti, jako jsou potíže s usínáním nebo udržením se ve spánku, trpělo nespavostí i v dospívání a v dospělosti.

Přestože u přibližně 27 % mladých lidí s problémy se spánkem tyto příznaky do dospívání odezněly, téměř 19 % z nich se s nimi potýkalo i v dospělosti.

Poruchy spánku, zejména spánková apnoe a nespavost, jsou spojeny s horším kardiovaskulárním a duševním zdravím. Podle studie se u přibližně 15 % dětí bez příznaků objevily problémy se spánkem při přechodu do dospívání a poté pokračovaly. U více než pětiny (21 %) se problémy objevily v mladé dospělosti.

Vědci také naznačují, že mnoho dospělých, kteří trpí nespavostí, mohlo mít problémy se spánkem už v dětství. Klíčovým zjištěním této studie je, že příznaky nespavosti v dětství s mnohem větší pravděpodobností přetrvávají po delší dobu, než jsme se dříve domnívali.

Studie, která začala v roce 2000 v Americe, požádala děti a jejich rodiče, aby podali zprávu o příznacích nespavosti u dětí a definovali je jako středně těžké až těžké potíže s navázáním a/nebo udržením spánku.

Děti se také zúčastnily laboratorní spánkové studie, jejímž cílem bylo zjistit spánkovou apnoi (zástava dechu během spánku) a množství a kvalitu spánku. Celkem 502 dětí bylo vyšetřeno o 7,4 roku později jako adolescenti (medián věku 16 let) a o 15 let později jako mladí dospělí (medián věku 24 let).

Přestože vědci nezkoumali příčiny problémů dětí se spánkem, primární příčiny jsou údajně obvykle behaviorální. Patří sem situace, kdy dítě nechce jít spát nebo potřebuje rodiče v místnosti, aby usnulo nebo pokračovalo ve spánku, a psychiatrické poruchy a poruchy chování, jako je porucha pozornosti s hyperaktivitou nebo autismus. Je však vždy potřeba brát v úvahu pohlaví, rasu a socioekonomické faktory.

Zdroj: healthline.com