Švábi – před 270 lety se dostali do Evropy

Jsou to šestinozí chlupatí vetřelci, kteří prostě nechtějí zemřít, ať se snažíte sebevíc. Švábi jsou experti na přežití v interiéru, kde se schovávají v kuchyňských trubkách nebo zatuchlých zásuvkách. Ale takhle nezačali.

Nová studie využívá genetiku ke zmapování rozšíření švábů po celém světě, od skromných počátků v jihovýchodní Asii až po Evropu a dále. Zjištění zahrnují tisíce let historie švábů a naznačují, že se tito škůdci mohli dostat na druhou stranu zeměkoule díky tomu, že se svezli s jiným druhem – s lidmi.

„Není to jen příběh hmyzu,“ řekl Stephen Richards, odborný asistent na Baylor College of Medicine v USA, který studuje geny hmyzu a na studii se nepodílel. „Je to příběh hmyzu a lidstva.“

Vědci analyzovali geny více než 280 švábů ze 17 zemí a šesti kontinentů. Potvrdili, že šváb německý – druh, který se vyskytuje po celém světě, ve skutečnosti pochází z jihovýchodní Asie a pravděpodobně se vyvinul z asijského švába zhruba před 2 100 lety. Vědci měli dlouho podezření na asijský původ německého švába, protože podobné druhy tam stále žijí.

Švábi se pak vydali na cestu po světě dvěma hlavními trasami. Asi před 1 200 lety cestovali na západ na Blízký východ, možná stopem v chlebových košících vojáků. A podle rekonstrukce vědců a historických záznamů se možná před 270 lety dostali do Evropy na obchodních cestách holandské a britské Východoindické společnosti.

Jakmile se sem dostali, vynálezy jako parní stroj a vnitřní vodovod jim pravděpodobně pomohly cestovat dál a zabydlet se v interiérech, kde se dnes nejčastěji vyskytují. Vědci uvedli, že zkoumání toho, jak švábi dobývali prostředí v minulosti, může vést k lepší kontrole škůdců.

Podle autora studie Qiana Tanga, postdoktoranda studujícího hmyz na Harvardově univerzitě, je těžké udržet moderní šváby na uzdě, protože se rychle vyvíjejí, aby odolávali pesticidům.

Zdroj: Phys.org