Supervelmoc se probouzí. Francie obnoví výrobu tritia, které se používá i pro termonukleární zbraně

Francouzská supervelmoc se opět probudila k životu. Francie obnovuje výrobu tritia, nezbytného pro termonukleární zbraně. Výroba bude probíhat ve dvou soukromých reaktorech. Vysvětlujeme, proč je tritium pro termonukleární zbraně nezbytné.

Jak informuje francouzské ministerstvo obrany výroba má zajistit zaplnění mezery po uzavření dvou specializovaných reaktorů na výrobu tritia, které se nacházejí v Marcoule na jihovýchodě Francie v roce 2009.

Tritium – nezbytná složka pro termonukleární zbraně

Tritium, což je izotop vodíku složený z jednoho protonu a dvou neuronů, je v atmosféře velmi vzácný a v praxi ho lze získat pouze vystavením lithia vysoké úrovni radiace, která panuje v jádře reaktoru. Z ozářeného materiálu lze pak získat tritium, které se však velmi obtížně skladuje, píše server Britannica.

Je to proto, že tritium je velmi nestabilní a jeho poločas rozpadu je 12 let, což vyžaduje stálý zdroj jeho výroby. Má širokou škálu využití, od fluorescenčních povrchů v hodinkách, klíčenkách nebo mířidlech střelných zbraní, ale nejdůležitější je jako palivo při jaderné fúzi.

Současné jaderné zbraně jsou založeny na termonukleárních hlavicích, které umožňují dosáhnout obrovské výbušné síly ve velmi malém formátu. Jejich energie nevzniká v řetězové reakci štěpení jader uranu a/nebo plutonia, ale v termonukleární fúzní reakci, při níž se izotopy vodíku slučují za velmi vysoké teploty a tlaku na helium, což je doprovázeno uvolněním obrovského množství energie.

K vytvoření podmínek nutných pro spuštění reakce je samozřejmě zapotřebí výbuch jaderné nálože, ale jeho výkon tvoří jen malé procento celkového výkonu. Největší termonukleární bomba na světě, Car Bomb, měla výkon 50 megatun, ale pro vojenské použití byla nepraktická. Obvykle se používají mnohem slabší hlavice, ale ve větším množství.

Odhaduje se, že Francie má 290 hlavic, které jsou rozděleny do dvou kategorií. Strategické zbraně používají hlavice TN 75 o výkonu 150 kt a taktické hlavice TN-81 s nastavitelným výkonem 150-300 kt. První z nich nesou ponorkové mezikontinentální balistické rakety Le Triomphant s doletem 8-10 000 km z rodiny M45 nebo M51, které berou až 10 dílčích hlavic typu MIRV nezávisle naváděných na různé cíle.

Druhý typ je naopak instalován v řízených střelách ASMP-A s doletem až 500 km, které nesou víceúčelové letouny Rafale.

Zdroj: redakce, defense.gouv.fr, britannica.com