Spánková laboratoř zjistila, že spánek s rozsvíceným světlem poškozuje srdce

Výzkumníci z Feinbergovy lékařské fakulty Severozápadní univerzity zjistili, že spánek v mírně osvětlené místnosti může potenciálně poškodit kardiometabolické zdraví člověka. Studie ukázala, že pouhá jedna noc spánku v místnosti s mírným okolním světlem zvýšila noční srdeční frekvenci a ráno zvýšila inzulinovou rezistenci, píše server New Atlas.

Vlivem světla z obrazovek na kvalitu spánku a celkové zdraví se v poslední době zabývala řada výzkumů. Velká část těchto studií se zaměřila na to, jak vystavení nočnímu světlu narušuje náš cirkadiánní rytmus, a bylo naznačeno, že toto narušení může u člověka zvýšit riziko rakoviny, srdečních onemocnění a obezity.

Méně známý je vztah mezi vystavením světlu během spánku a celkovým zdravotním stavem. Pozorovací studie zjistily souvislosti mezi úrovní osvětlení v ložnici a stavy, jako je cukrovka nebo obezita, ale pouze několik výzkumů se experimentálně zabývalo vlivem spánku pod jasným světlem.

Rozsáhlá studie

Tato nová studie přijala 20 zdravých mladých dospělých a rozdělila je do dvou skupin. Jedna skupina strávila dvě po sobě jdoucí noci ve spánkové laboratoři při tlumeném světle (méně než 3 luxy), zatímco druhá skupina strávila jednu noc při tlumeném světle a druhou noc při mírné hladině osvětlení (pokojové světlo o intenzitě 100 luxů).

Daniela Grimaldiová, spoluautorka studie, uvedla, že její tým zaznamenal u účastníků vystavených během spánku jasnějšímu světlu zvýšenou noční srdeční frekvenci. Podle Grimaldiové by tato zvýšená zátěž srdce v noci mohla pravděpodobně vést ke zhoršení kardiometabolického zdraví člověka v dlouhodobém horizontu.

Výzkumníci také zaznamenali u účastníků zvýšenou inzulinovou rezistenci ráno po spánku při mírném osvětlení. Hlavní autorka Phyllis Zee uvedla, že toto zjištění může poskytnout vodítko k pozorovacím studiím, které dávají do souvislosti vyšší výskyt cukrovky s nočním světlem.

Přestože tyto kardiometabolické změny způsobené spánkem při mírném osvětlení byly statisticky významné, je důležité poznamenat, že účastníci studie neuvedli žádné subjektivní rozdíly v kvalitě svého spánku mezi oběma světelnými podmínkami. Rovněž nebyl zjištěn žádný rozdíl ve vylučování melatoninu mezi oběma světelnými podmínkami spánku.

Ačkoli je studie malá, podle autorky Phyllis Zee zjištění ukazují, jak může vystavení mírnému světlu vést k fyziologickým změnám, které nejsou subjektivně okamžitě patrné. A Zee radí, aby noční světlo bylo co nejtlumenější a co nejblíže k podlaze. Doporučuje také vyhýbat se bílým nebo modrým nočním světlům, protože jsou potenciálně více stimulující.

Zdroj: newatlas.com, pnas.org