Současným tempem vyčerpáme světové zásoby mědi do roku 2050. Vědci mají řešení, oblíbené ale nebude

Rozvoj elektromobility a její politická podpora mají několik stinných stránek. Jedním z nich je nečekaně rychlé vyčerpání vzácných neobnovitelných surovin. A to je problém, který nás podle vědeckých studií dohání rychlostí, o níž politici rádi mlčí. Světové zásoby mědi, niklu, manganu a kobaltu budou při současném tempu těžby vyčerpány do roku 2050. Řešením je omezení dopravy a snížení počtu automobilů na celém světě.

To jistě není pro některé politiky a „zelené“ aktivisty snadné poslouchat, ale ani elektromobilita nemusí být nakonec spásou planety. Odborníci poukazují na opak, že drancování a stále rostoucí těžba vzácných nerostů škodí přírodě více, než si mnozí lidé připouštějí. Ještě větším problémem je však jejich omezené množství na planetě Zemi.

Nedávná studie společnosti Locomotion ukazuje, že pokud nic neuděláme, vyčerpáme v současnosti známé světové zásoby mědi, niklu, kobaltu a manganu již v roce 2050. Nemůžeme se spoléhat ani na objevení nových, dosud neznámých ložisek. Zachránit nás může pouze zdravý rozum, nové technologie a výrazné omezení dopravy. Něco na tom bude, protože sama EU opakovaně naznačila, že omezení individuální dopravy bude jednou velkým problémem.

Hodně elektromobilů znamená hodně omezených zdrojů

Existuje jednoduchá rovnice: hodně vyrobených elektromobilů = hodně vzácných surovin. Podle současných výpočtů to při současném tlaku na elektromobilitu a prognóze jednoduše nevychází. Množství mědi, kobaltu, lithia, grafitu, niklu a manganu není dostatečné. Již v roce 2050 údajně dojdou v současnosti známé zásoby.

Řešení bychom neměli hledat ani v jejich recyklaci. „Recyklace je užitečný způsob, jak snížit množství odpadu a další negativní dopady na životní prostředí, ale ne vždy je tak účinná, jak by mohla být, protože materiály se často používají velmi dlouho, než jsou recyklovány. Ještě horší je, že současný ekonomický systém je zaměřen na růst, nikoli na udržitelnost,“ říká Inigo Capellán Pérez, výzkumný pracovník z univerzity ve Valladolidu. Jediným účinným způsobem, jak snížit spotřebu a vytvořit udržitelný systém elektrické mobility, je omezit dopravu.

Degresivita je prý zásadní. Také podle EU bychom se měli připravit na to, že v budoucnu bude na silnicích jezdit méně aut. Vysoký počet automobilů v domácnostech je neudržitelný; sdílená doprava, veřejná doprava a nové druhy individuální dopravy (jízdní kola, motocykly atd.) se stanou běžnějšími. Elektromobily, které se jednou vyrobí, se budou muset používat co nejvíce.

„Scénář degradace dopravy je jediný, který splňuje cíle dekarbonizace a je slučitelný se současnými materiálovými možnostmi. Při současném trendu budou současné zásoby mědi, kobaltu, manganu a niklu vyčerpány do roku 2050,“ řekl Inigo Capellán Pérez. Jak studie dále uvádí, postupné omezování dopravy bude vyžadovat zavedení politických, kulturních a ekonomických změn na celém světě.

Zdroj: redakce – autorský text, puertosymas.com, revistadyna.com