Sérum z hibernujících medvědů umožňuje růst svalů u lidí. Co je to za tajemnou složku v jejich krvi?

Japonští vědci pozorovali „svalový nárůst“ v lidských svalových buňkách napuštěných sérem z hibernujících černých medvědů. Jedinečné, ale zatím neznámé faktory aktivované v krvi těchto zvířat během zimy, spouštějí jejich pozoruhodnou schopnost zabránit svalové atrofii i přes měsíce nečinnosti.

Podle webu InterestingEngineering mohou „zimní medvědi“ ležet klidně 5-7 měsíců v roce ve svých doupatech, aniž by jedli nebo pili. U lidí stačí pouhé tři týdny nečinnosti ke ztrátě svalové hmoty. Medvědi však přežívají hibernaci s minimálním úbytkem svalové hmoty a nepoškozenými fyzickými funkcemi.

Doktor Miyazaki a jeho výzkumný tým z Hirošimské univerzity kultivovali buňky lidského kosterního svalstva v séru získaném z krve hibernujících japonských černých medvědů. Vědci zjistili, že sérum podporuje růst proteinové složky buněk během 24 hodin po jeho aplikaci. Tento růst však nebyl pozorován, když byly buňky odebrané medvědům během jejich aktivních měsíců.

Vědci dospěli k závěru, že složka, která umožňuje růst svalů během hibernace, je přítomna v krvi během zimy, nikoli léta. Jediný problém je, že nevědí, co přesně to je. 

„Identifikací tohoto ‚faktoru‘ v hibernujícím medvědím séru a objasněním neprozkoumaného mechanismu, který stojí za svaly, které neochabují i když nejsou používány, je možné vyvinout účinnou rehabilitaci u lidí. Je tím možné zabránit, aby došlo ke ztrátě svalové hmoty, pokud jsou například lidé upoutaní na lůžku,“ uvedl doktor Mijazaki v tiskové zprávě.

Zdroj: interestingentineering.com, hiroshima-u.ac.jp