Řeky na všech kontinentech jsou kontaminovány zbytky léčiv

Rozsáhlá studie farmaceutického znečištění světových řek zjistila, že více než čtvrtina z těch, z kterých byly odebrány vzorky, je kontaminována zbytky léčiv. Výzkum přináší užitečné poznatky o tom, kde se znečištění nejvíce koncentruje.

Výzkum vedli vědci z University of York ve Velké Británii. Zjistili značné mezery v tom, co víme o výskytu léčiv ve světových říčních tocích. Doposud výzkum probíhal pouze v 75 ze všech 196 zemí, většinou zaměřených na Severní Ameriku a západní Evropu. Situace v dalších částech světa zůstala neznámá.

„Už více než dvě desetiletí víme, že léčiva se dostávají do vodního prostředí, kde mohou ovlivnit biologii živých organismů,“ řekl spoluvedoucí výzkumného projektu doktor John Wilkinson. „Ale jedním z největších problémů je to, že všechna získaná data byla pouze z několika vybraných oblastí v Severní Americe, západní Evropě a Číně.“

V současnosti však probíhá globální průzkum farmaceutického znečištění řek, takže byly odebrány vzorky ze 104 zemí na všech kontinentech. Bylo provedeno 1052 odběrů podél 258 řek. Výsledky se týkají již téměř půl miliardy lidí.

Ve více než čtvrtině studovaných míst odběry prokázaly, že farmaceutická kontaminace v povrchových vodách je v poměrně vysokých koncentracích, aby byly hrozbou pro životní prostředí nebo lidské zdraví. „Prostřednictvím našeho projektu se nyní výrazně zlepšily naše znalosti o globální distribuci léčiv ve vodním prostředí,“ řekl Wilkinson. 

Nejvíce znečištěná řeka na světě je Ganga v Indii

Studie ukazuje, že nejvyšší úrovně farmaceutického znečištění pocházejí z ukládání odpadu podél řek, špatnou infrastrukturou odpadních vod, farmaceutickou výrobou a vypouštěním obsahu septiků do řek. Nová studie změřila přítomnost 61 léčiv, nejčastěji se vyskytovaly v řekách karbamazepin, metformin a kofein.

Podle webu NewAtlas, vědci také potvrdili přímou souvislost mezi vysokou úrovní znečištění řek a velkou mírou chudoby a nezaměstanosti. Nejvíce znečištěnými zeměmi byly dosud ty nejméně studované, v subsaharské Africe, Jižní Americe a jižní Asii. Jen dvě místa neodhalila vůbec žádnou kontaminaci: Island a vesnice Yanomami ve Venezuele, kde místní obyvatelé nepoužívají moderní medicínu.

Studie byla součástí výzkumu nazvaného Global Monitoring of Pharmaceuticals Project a vědci doufají, že časem rozšíří svoje zkoumání i na analýzu míry kontaminace půdy.

Zdroj: newatlas.com, york.ac.uk