Překvapivé zjištění. Telefon přitahuje klíšťata. Je lepší ho nechat doma?

Klíšťata jsou velmi nebezpečná a přenášejí smrtelná onemocnění, proto je vhodné se před odchodem do lesa nebo na louku řádně připravit. Překvapivě častou radou je nebrat si s sebou telefon, protože elektromagnetické vyzařování přitahuje klíšťata. Ukazuje se, že to může způsobit více škody než užitku.

Výzkumníci z pěti univerzit z Polska a Slovenska provedli experiment, jehož výsledky byly zveřejněny v časopise Ticks and Tick-borne Diseases. Vědci se zabývali tématem vlivu elektromagnetických polí (PEM) na klíště obecné. Na základě toho přišli s teorií, že klíšťata jsou přitahována k telefonům, uvádí Polská komora informačních technologií a telekomunikací.

Během studie vědci umístili do plastových zkumavek 300 klíšťat. Obou pohlaví, infikovaných bakteriemi borelií a rickettsií i zdravých. Tyto trubice byly připraveny tak, že jeden konec byl potažen vrstvou mědi, která chránila vnitřek nádoby. Poté byl zapnut vysílač 900 MHz a po 24 hodinách bylo spočítáno, kolik klíšťat se přesunulo ze středu trubice na oba konce.

Při experimentu bylo zjištěno, že po 24 hodinách se v části, která nebyla chráněna před PEM, nacházelo něco přes 60 % klíšťat. Bylo také zjištěno, že se tímto směrem pohybuje o něco vyšší procento samců klíšťat a infikovaných klíšťat. Výzkumníci na základě toho dospěli k závěru, že mobilní telefony přitahují klíšťata.

Pochybnosti o experimentu

Profesor Andrzej Krawczyk, odborník na elektromagnetická pole a jejich účinky na živé organismy, upozorňuje, že výzkumníci neprovedli žádná měření PEM ve zkumavkách. Jednoduše předpokládali, že na plastovém konci bude pole a na měděném konci žádné pole nebude. Profesor zdůrazňuje, že tento předpoklad se neodráží ve skutečnosti, protože stínění komory mědí může být z řady důvodů neúčinné.

Profesor Krawczyk rovněž upozornil na absenci kontrolní skupiny a omezení studie pouze na jednu frekvenci. Stojí za zmínku, že moderní chytré telefony poskytují v pásmu 900 MHz stále méně služeb. Datové přenosy obecně probíhají na vyšších frekvencích, než které byly použity v této studii, a právě frekvence použitá v experimentu (900,00 MHz) je dostupná pouze jednomu polskému operátorovi.

Lékařský fyzik a známý popularizátor vědy Dariusz Aksamit, M.Sc., upozorňuje, že rozhodující vliv na pohyb klíšťat mohl mít pouze plast a kov. Na druhou stranu považuje za zarážející, že nebyly změřeny hladiny PEM ve zkumavkách a že nebyl proveden experiment s kontrolní skupinou.

Aksamit připomíná, že nikdo přece nestojí na procházce celý den na jednom místě, takže tento experiment se těžko může vztahovat k procházce v lese. Poznamenal také, že pokud by elektromagnetické pole mělo na klíšťata takový vliv, jak se uvádí ve studii, základnové stanice mobilních telefonů umístěné v polích, které jsou v provozu 24 hodin denně a 365 dní v roce, by se klíšťaty přímo hemžily a každý se může přesvědčit, že tomu tak není.

Telefon může pomoci s útlakem

Na základě studií provedených vědci z Polska a Slovenska nelze podle obou odborníků jednoznačně konstatovat, že nošení chytrého telefonu do lesa představuje riziko přilákání klíšťat. Zejména proto, že frekvence PEM použitá v experimentu se používá stále méně často. Za zmínku stojí i to, že asi 40 % klíšťat přece jen uniklo ze zdroje elektromagnetického pole.

Nechávat chytrý telefon doma jako prevenci se zdá být absurdní. I kdyby záření na klíšťata nějakým způsobem působilo, citované studie samy o sobě ukazují, že tento vliv je statisticky naprosto zanedbatelný. A absence telefonu nám může uškodit mnohem víc. Například když se ztratíme na túře, narazíme na jiné nebezpečí nebo si zlomíme nohu. Na druhou stranu, pokud na sobě zpozorujeme klíště, můžeme rychle zavolat pomoc. Pamatujte na to, až se v létě vydáte na procházku do lesa.

Klíšťata jsou velmi nebezpečná a můžete se od nich nakazit velmi nepříjemnými nemocemi, jako je borelióza, babezióza nebo klíšťová encefalitida. Na procházku do lesa si navzdory vysokým teplotám vezměte dlouhé rukávy, čepici na ochranu krku a zakryjte si kotníky. Na druhou stranu byste si po návratu z výletu měli důkladně prohlédnout tělo, zda v něm nejsou drobní parazité.

Zdroj: pubmed.ncbi.nlm.nih.gov, scienceinpoland.pap.pl