New York se propadá, zjistili vědci

Každá budova se ve větší či menší míře a po delší či kratší době usazuje. Měkké podloží a velká hmota budov znamenají, že problém může být opravdu velký. Vědci naznačují, že v New Yorku, kde se masivně staví mohutné budovy, to může vést k velmi rychlému zaplavení, jak píše web Phys.

Ve všech pěti čtvrtích New Yorku je celkem více než milion budov. Vědci odhadují, že jejich celková hmotnost je 762 milionů tun. Z jejich analýzy vyplývá, že každý rok se kvůli tomu může město usadit o jeden až dva milimetry. To se nemusí zdát mnoho, ale v kombinaci s neustále stoupající hladinou vody (v důsledku tání ledovců) to vyvolává potenciálně velmi velké problémy.

New York by se mohl ocitnout pod vodou kvůli svých mrakodrapů

Kvůli stoupající hladině vody je obtížné přesvědčivě určit, jak velký vliv má pokles hladiny na „potopení“ New Yorku. V článku zveřejněném v časopise Earth’s Future však vědci upozornili, že tento proces není rovnoměrný a že počet vysokých a těžkých budov může souviset s rychlostí klesání. To bylo prokázáno počítačovými modely, ale přesto nejsou závěry jisté, i když vysoce pravděpodobné.

Vědci již léta varují, že jedním z důsledků klimatické katastrofy bude rychlý vzestup vodní hladiny. Nyní se ukazuje, že masivní rozvoj měst by mohl tento problém ještě prohloubit. Mnohá pobřežní města by mohla zmizet pod vodou rychleji, než by se dalo očekávat.

Zdroj: redakce, agupubs.onlinelibrary.wiley.com, phys.org