Neobvyklý fakt o naší Zemi. Její jádro je mladší než povrch, protože čas tam plyne pomaleji, tvrdí studie

Představte si, že střed Země je o několik let mladší než její povrch. Tento pozoruhodný jev, založený na principu dilatace času v relativitě, byl objasněn týmem fyziků v roce 2016, píše portál IFL Science.

Před zhruba 4,6 miliardami let se z horkého oblaku prachu obíhajícího kolem Slunce utvořila a ochladila Země. Těžší prvky tvořily střed planety, zatímco lehčí prvky formovaly plášť a tenkou vrstvu zemské kůry na povrchu. Ačkoli se toto vše odehrálo současně, střed Země je nyní mladší než povrch. Jak je to možné?

Podle obecné teorie relativity čas plyne pomaleji v silnějších gravitačních polích. Vzhledem k tomu, že objekty s větší hmotností mají větší gravitaci a jádro Země je tvořeno hutnou slitinou železa a niklu, plyne čas blíže středu Země pomaleji. Podle výpočtů týmu je tato rozdílnost času poměrně malá – nikdo ve středu Země by si nevšiml ztráty zlomku sekundy za každý rok, zvláště vzhledem k extrémnímu teplu.

Avšak přes 4,6 miliard let se tyto zlomky sekund sčítají, a tým spočítal, že střed Země je nyní přibližně o dva a půl roku mladší než povrch. Zatímco povrch Slunce byl vypočítán jako přibližně o 40 000 let starší než jeho střed.

Práce byla publikována v časopise European Journal of Physics.

Zdroj: IFL Science