NASA a JAXA testovali ve vesmíru odolnost dřeva pro užití dřevěných konstrukcí v kosmickém průmyslu. Plánují vypustit dřevěnou družici

Vědci z Kjótské univerzity analyzovali vzorky dřeva přivezené z Mezinárodní vesmírné stanice. Ukázalo se, že dřevo je vhodným materiálem pro pokrytí povrchu družice, kterou univerzita plánuje vypustit společně s NASA a JAXA v roce 2024, jak uvádí server Interesting Engineering.

Vzorky dřeva letěly na Mezinárodní vesmírnou stanici v rámci mezinárodního projektu koordinovaného Kjótskou univerzitou. Výzkumná skupina právě dokončila předběžnou analýzu prvků, krystalových struktur a pevnosti vzorků dřeva, které na Zemi z ISS přivezl japonský astronaut Koiči Wakata, účastník mise SpaceX Crew-5, která se nedávno vrátila z vesmíru. Studovány byly kusy různých druhů stromů, které byly vystaveny vakuu a kosmickému a slunečnímu záření.

Výzkumná skupina testovala a potvrdila vysokou odolnost dřeva vystaveného působení kosmického prostoru. Navzdory extrémním podmínkám, kterým byl materiál vystaven, experiment prokázal pouze mírné zhoršení pevnosti a vynikající stabilitu vzorků. Výrazné změny teploty, vystavení kosmickému záření a částicím slunečního větru, které vzorky bombardovaly po dobu deseti měsíců, nezpůsobily rozpad ani deformace, jako je praskání, deformace, odlupování nebo jiné poškození povrchu. Ani u jednoho ze tří testovaných vzorků nebyla zaznamenána změna hmotnosti.

Celý experiment byl navržen tak, aby se ověřilo, jak se materiál bude chovat jako plášť družice. Dalším krokem bude pro agentury NASA a JAXA vypuštění družice LignoSat, která bude využívat dřevo získané z magnolie (japonsky: hoonoki), jež při testech vykazovalo nejlepší vlastnosti.

Podle informací poskytnutých Kjótskou univerzitou bude dřevo použito jako hlavní surovina, z níž bude vytvořena vnější struktura zařízení. Půjde především o cvičnou družici, jejímž prostřednictvím se seznámíme s možnostmi využití dřevěných konstrukcí v kosmickém průmyslu. To poskytne příležitost snížit náklady těm, kteří chtějí vyvíjet amatérské projekty družic.

Zdroj: redakce, interestingengineering.com