Jupiter může být důvodem, proč má Země Měsíc, naznačují nové studie

Zdá se, že k takzvané „velké nestabilitě“, která způsobila chaos mezi planetami a poslala plynné obry na dráhu vesmírem, dokud se neusadili na dráhách, které známe dnes, došlo mezi 60 a 100 miliony let po zrodu sluneční soustavy. To je závěr pečlivé vědecké detektivní práce, která spojila určitý typ meteoritu s asteroidem, jenž byl kdysi tlačen těmito planetami.

Vědci se navíc domnívají, že migrující planety – především Jupiter, mohly vést ke vzniku pozemského měsíce tím, že destabilizovaly dráhu protoplanety velikosti Marsu zvané Theia. Tato destabilizace mohla vyvolat srážku se Zemí, která vyslala do vesmíru úlomky. Vědci se domnívají, že právě tyto úlomky mohly vést ke vzniku Měsíce.

Vědci například vědí, že objekty sluneční soustavy, které vidíme dnes, včetně Země, se zformovaly kolem Slunce z disku plynu a prachu. Zdá se však, že některé z těchto objektů, konkrétně asteroidy a komety, se skládají z materiálu, který v disku nebyl přítomen – přinejmenším by se tento materiál neměl nacházet v místech, kde se tyto objekty v současnosti nacházejí. Místo toho by dávalo větší smysl, kdyby se tyto objekty zformovaly blíže ke Slunci, než byly rozptýleny dále. Pokud Jupiter a ostatní obří planety migrovaly z míst, kde se zformovaly, možná by se tak mohlo stát i v případě asteroidů a komet.

V mladé sluneční soustavě se čtyři plynné obří planety – Jupiter, Saturn, Uran a Neptun, nacházely blíže u sebe. Gravitační interakce s planetesimálami za Neptunem časem vedly k tomu, že se Saturn, Uran a Neptun stěhovaly směrem ven. Jupiter mezitím migroval dovnitř, kde byl podle vědců schopen destabilizovat tělesa ve vnitřní sluneční soustavě, uvádí portál Livescience.

Pomocí dynamických simulací byl tým schopen modelovat různé scénáře zahrnující migrující Jupiter a dospěl k závěru, že Jupiter mohl rozptýlit progenitor Athor do asteroidu již 60 milionů let po zrodu sluneční soustavy. Ve spojení s údaji o trojských planetkách Jupiteru mohou nyní vědci říci, že velká nestabilita se odehrála mezi 60 a 100 miliony let. Zajímavé je, že v tomto období došlo ke srážce Země a Theie, při níž vznikl Měsíc.

„Naše studie umístila tyto události do pěkného, těsného časového rámce,“ řekli vědci. Ačkoli není možné jednoznačně prokázat, že Jupiter měl prsty ve vzniku Měsíce, důkazy jsou rozhodně podmanivé.

zdroj: Livescience, studie