Jazykové modely AI by mohly pomoci diagnostikovat schizofrenii. Vědci provedli test

Vědci z Neurologického institutu UCL v Londýně vyvinuli nové nástroje založené na jazykových modelech umělé inteligence, které dokáží charakterizovat jemné znaky v řeči pacientů s diagnózou schizofrenie. Cílem výzkumu bylo pochopit, jak by automatizovaná analýza jazyka mohla pomoci lékařům a vědcům při diagnostice a hodnocení psychiatrických onemocnění.

V současné době je psychiatrická diagnostika založena téměř výhradně na rozhovorech s pacienty a jejich blízkými, přičemž testy, jako jsou krevní testy a snímky mozku, hrají jen minimální roli. Tento nedostatek přesnosti však brání bohatšímu pochopení příčin duševních onemocnění a sledování léčby, uvádí portál Medicalxpress.

Výzkumníci požádali 26 účastníků se schizofrenií a 26 účastníků kontrolní skupiny, aby během pěti minut splnili dva úkoly zaměřené na plynulost slovní komunikace, kdy měli za úkol vyjmenovat co nejvíce slov patřících buď do kategorie „zvířata“, nebo začínajících na písmeno „p“.

K analýze odpovědí účastníků tým použil jazykový model umělé inteligence, který byl vycvičen na obrovském množství internetových textů, aby reprezentoval význam slov podobně jako lidé. Zjistili, že odpovědi kontrolních účastníků byly skutečně předvídatelnější než odpovědi osob se schizofrenií a že tento rozdíl byl největší u pacientů s těžšími příznaky.

Vědci se domnívají, že tento rozdíl může souviset se způsobem, jakým se mozek učí vztahy mezi vzpomínkami a myšlenkami a ukládá tyto informace do takzvaných „kognitivních map“. Podporu pro tuto teorii našli v druhé části téže studie, kde autoři použili skenování mozku k měření mozkové aktivity v částech mozku, které se podílejí na učení a ukládání těchto „kognitivních map“.

Schizofrenie je vysilující a častá psychiatrická porucha, kterou trpí přibližně 24 milionů lidí na celém světě. Tým z UCL a Oxfordu nyní plánuje použít tuto technologii na větším vzorku pacientů.

O využití jazykových modelů umělé inteligence v medicíně je obrovský zájem. Pokud se tyto nástroje osvědčí jako bezpečné, očekává se, že se v příštím desetiletí začnou používat v klinické praxi.

zdroj: Medicalxpress