Hubnutí je v hlavě. Vědci se snaží ovlivnit mozek, aby přestal myslet na jídlo, když nemá hlad

Odborníci z Kalifornské univerzity v San Diegu (UCSD) v Americe byli úspěšní v udržení váhy po zhubnutí, pomocí nové psychologické metody, která se zaměřuje na reakce člověka na podněty hladu a schopnosti odolávat jídlu.

„Jsou jedinci, kteří jsou velmi citliví na podněty, které se týkají jídla. To znamená, že nedokáží odolat jídlu nebo na něj nemohou přestat myslet. Behaviorální dovednosti v oblasti hubnutí nejsou pro tyto jedince dostatečné, proto jsme navrhli alternativní přístup k řešení tohoto problému,“ řekla první autorka, profesorka Kerri N. Boutelle, PhD.

Behaviorismus je psychologický přístup vycházející z předpokladu, že chování člověka lze vědecky zkoumat bez znalosti vnitřních duševních stavů. Behaviorální programy hubnutí, které zahrnují i počítání kalorií, byly běžnou léčbou. Ne všichni však na ni správně reagují a většina lidí ztracenou váhu opět nabere zpět.

Podle webu ScitechDaily pro ty, pro něž je těžké jídlu odolat, může být hubnutí obzvlášť náročné. Tato reakce na potravu je jak dědičná, tak utvářená prostředím a dalšími individuálními faktory.

V klinické studii Providing Adult Collaborative Interventions for Ideal Changes (PACIFIC) výzkumníci porovnávali nový přístup k udržení tělesné váhy, nazvaný Regulace podnětů, s behaviorálním programem hubnutí, kontrolní skupinou a druhou skupinou, která kombinovala oba přístupy, Regulaci podnětů s behaviorálním programem.

Ztráta hmotnosti byla srovnatelná po 24 měsících mezi jednotlivci jak v Regulaci podnětů, tak v programu behaviorálního hubnutí.

Jedinci, kteří byli součástí skupiny, která podstoupila tzv. Regulací podnětů, však stabilizovali svou váhu a udrželi si ji, zatímco účastníci v ostatních skupinách znovu nabrali váhu v polovině léčby, kdy byly návštěvy na klinikách zredukovány na jednou za měsíc.

Během 12 měsíců se 271 dospělých ve věku 18 až 65 let zúčastnilo 26 skupinových terapií. Všichni byli požádáni, aby se týdně věnovali alespoň 150 minutám fyzické aktivity střední nebo vysoké intenzity.

Program Regulace podnětů nepředepisoval účastníkům dietu. Místo toho učil jedince kdy a co jíst, spíše než by se zaměřoval na kalorie. Posiloval potlačení nutkání jíst, když jedinci neměli hlad.

Obvyklé jídlo, které obsahuje cukr nebo tuk s přídavkem soli a dochucovadel, stimuluje systém odměn v mozku a může být obzvláště náročné tomu odolat.

Běžný program na hubnutí předepisoval dietu, omezoval kalorická jídla, posílil vyhýbání se podnětům k přejídání a soustředil se na omezení kalorií. Kombinovaný program se zaměřil jak na dietu a energetický příjem z behaviorálního programu hubnutí, tak i program Regulace podnětů, včetně ovlivňování nutkání jíst, i když jedinec hlad nemá.

Vědecké výsledky naznačují, že studie Regulace podnětů by mohla být vhodnějším přístupem ke snížení hmotnosti pro dospělé náchylné k přejídání. Pro ty, kteří se snaží ovládat svou tělesnou hmotnost jinými způsoby, by tato technika mohla poskytnout účinnou alternativu.

Zdroj: scitechdaily.com