Číňané objevili obrovská ložiska uranu. Jak je našli a co s nimi budou dělat?

V Číně byla objevena bohatá ložiska uranu, čímž se celkové zásoby uranu v Číně zvýšily až desetkrát. K čemu jim ale uran bude?

Server South China Morning Post informuje o objevu ložisek uranu v hloubce, která se dosud zdála nemožná. Zásoby uranu jsou skutečně obrovské. Celkové zásoby v se zvýší desetinásobně na více než dva miliony tun. Čína se tak vyrovná Austrálii, která je považována za jednu z nejbohatších zemí světa na uran.

Za zmínku stojí, že vědci, kteří stáli za objevem nových ložisek uranu, použili nejmodernější technologie a vybavení, aby prozkoumali, co se nachází v hloubce 3 000 metrů. To je až šestkrát hlouběji než většina čínských uranových dolů.

Nově vysledovaná ložiska pomohou Číně uspokojit rostoucí poptávku po jaderné energii a zbavit se tak emisí uhlíku. Říše středu již delší dobu plánuje úplně se vzdát fosilních paliv, ale omezené zdroje radioaktivních prvků tento cíl ztěžují. Nový objev má bohužel i svou temnou stránku. Uran se používá k výrobě zbraní, takže nová naleziště by mohla pomoci posílit jaderný arzenál země.

Předpokládá se, že uran se nachází především v mělkých, geofyzikálně stabilních oblastech, ale některá z největších ložisek objevených v posledních letech se nacházejí více než 1 500 metrů pod povrchem. V oblastech, kde byly nalezeny, docházelo k velkým tektonickým pohybům, které podle dlouholetých teorií zabránily vzniku uranu.

Čínští vědci použili ultracitlivé letecké senzory k detekci nepatrných stop tepla produkovaného uranem pod zemským povrchem. Jakmile byly zjištěny, byly pomocí speciální věže získány malé vzorky z „nemožných“ hloubek. Celkové zásoby uranu byly odhadnuty pomocí modulů umělé inteligence.
Novou metodu lze použít po celém světě, což usnadní hledání skrytých ložisek uranu.

Zdroj: scmp.com