Cestování časem je možné, tvrdí vědci. Jak by vypadalo?

Cestování časem je charakteristickým znakem sci-fi filmů již více než století. Část jeho přitažlivosti spočívá v tom, že slavní fyzici jako Albert Einstein přišli s teoriemi, které vysvětlují jevy času takovým způsobem, že nevylučují možnost cestování časem. Einsteinova teorie speciální relativity navrhuje, že čas se pohybuje vzhledem k pozorovateli a je iluzí.

Ve své teorii z roku 1905 spojil prostor a čas do singulární entity známé jako „časoprostor“, kterou fyzikové během příštího století ověřili, píše deník Express. Jednou z největších překážek cestování časem je praktický požadavek na „exotickou hmotu“, což je hmota s negativní energií, na rozdíl od hmoty kolem nás, která se skládá z pozitivní energie. Neexistuje žádný důkaz, že je nemožné vytvořit exotickou hmotu v dostatečném množství. Kromě toho mohou být objeveny další rovnice, které umožňují cestování časem bez potřeby exotické hmoty.

Další překážkou je možnost časových paradoxů, kdy akce provedená v minulosti by mohla mít v současnosti dominový efekt, který na prvním místě zruší nutnost cestovat časem. Klasickým příkladem toho je slavný „dědečkovský paradox“, kde odborníci předpokládají, že kdyby se cestovatel v čase vrátil a zabil by svého dědečka, když byl mladý, on sám by přestal existovat.

„Ve fyzice paradox není událost, která se může skutečně stát, je to čistě teoretický koncept, který ukazuje na nekonzistenci v teorii samotné. Jinými slovy, paradoxy konzistence neznamenají pouze to, že cestování v čase je nebezpečné úsilí, ale naznačují, že to prostě nemůže být možné“, řekl profesor fyziky Shoshany.

Teoretický fyzik Igor Dmitrijevič Novikov se pokusil vyřešit problém paradoxů cestování v čase pomocí domněnky sebekonzistence, která „v podstatě říká, že můžete cestovat do minulosti, ale nemůžete ji změnit“. Profesor Shoshany však spolu se svými studenty Jacobem Hauserem a Jaredem Woganem studoval cestování v čase a v nedávné práci zjistil, že existují paradoxy cestování v čase, které Novikovův dohad nemůže vyřešit. Podle jeho teorie, když člověk opustí stroj času, přistane v jiné časové ose, kde si může dělat, co chce, včetně zničení svého stroje času pět minut před tím, než ho měl použít. V této teorii by změny této nové časové osy neměly žádný vliv na tu původní.

„Po té, co jsem poslední tři roky pracoval na paradoxech cestování v čase, jsem stále více přesvědčen, že cestování v čase by mohlo být možné, ale pouze za předpokladu, že náš vesmír může umožnit koexistenci více historií“, dodal profesor.

Tým výzkumníků se nyní snaží formulovat konkrétní teorii cestování v čase, která se řídí zákonem obecné relativity. Samozřejmě, i kdyby se nám podařilo takovou teorii najít, nestačilo by to k prokázání, že cestování v čase je možné, ale přinejmenším by to znamenalo, že cestování v čase není vyloučeno paradoxy konzistence.

Zdroj: express.co.uk