Čeští vědci proměnili vodu ve zlatý kov

Českým vědcům se podařilo přeměnit čistou vodu na pevnou látku s kovovými vlastnostmi, tj. elektricky vodivou, což je u destilované vody nemožné.

Aby voda dosáhla v přírodě takového stavu, vyžaduje tlak patnácti milionů atmosfér – toho je přirozeně možné dosáhnout pouze v jádrech velkých planet, jako je Jupiter nebo Neptun.

Vědci se rozhodli, že to provedou jinou metodou. Použili alkalické kovy, které mají ve své valenční slupce pouze jeden elektron, mezi něž patří sodík a draslík. Tyto prvky mají při vytváření chemických vazeb tendenci odevzdávat tento elektron jiným atomům, protože ztráta tohoto osamělého elektronu činí alkalický kov stabilnějším.

Kontakt alkalických kovů s vodou však vede k výbuchu. Aby se tomu v experimentu, o němž informoval časopis Nature, zabránilo, použil tým injekční stříkačku naplněnou sodíkem a draslíkem ve vakuové komoře, z níž byly vytlačeny drobné kovové kapičky a poté vystaveny malému množství páry. Voda vytvořila na povrchu kovové kapky vrstvu o tloušťce 0,1 mikrometru, přičemž elektrony začaly „procházet“ do vody bez výbušného efektu. Při fázovém přechodu viditelném pouhým okem vznikla úžasná kovová voda zlatavé barvy.

Zdroj: AV ČR, Nature