Černé díry tvoří přirozené stroje času

Černé díry tvoří přirozené stroje času, které umožňují cestovat do minulosti i budoucnosti. Neočekávejte však, že v dohledné době navštívíme dinosaury.

Příběhy, v nichž lidé cestovali časem a zkoušeli účinky dilatace času, se tradují již po staletí, přičemž jeden z nejstarších se nachází ve staroindickém eposu Mahábhárata, v němž král Révaita cestuje do jiného světa, aby po návratu zjistil, že uplynuly celé věky.

Je však cestování časem skutečně možné? Jistě, protože všichni cestujeme v čase o jednu hodinu za hodinu dopředu, ale můžeme se skutečně pohybovat rychleji nebo pomaleji než touto rychlostí? Poté, co Albert Einstein otřásl základy fyziky tím, že prokázal flexibilní a relativní povahu času, si vědci uvědomili, že ano.

Podle Einsteinovy speciální teorie relativity se nic nemůže pohybovat rychleji než rychlostí světla, takže jakmile se rychlost objektu přiblíží maximální hranici stanovené rychlostí světla (c), začnou se měnit ostatní proměnné v rovnici, přičemž vzdálenosti se zkracují v porovnání s časem, který se prodlužuje.

Ve skutečnosti to vychází tak, že pro člověka, který cestuje rychlostí 99 % rychlosti světla, se čas protáhne a zpomalí zhruba sedmkrát, takže zpáteční cesta do hvězdné soustavy vzdálené 7 světelných let by astronautovi trvala 2 roky, zatímco pro pozorovatele na Zemi by uplynulo více než 14 let. Pokud by však náš astronaut dokázal dosáhnout rychlosti rovnající se 99,999 % rychlosti světla, pak by na palubě jeho lodi uplynul 1 rok na každých 223 let zpět na Zemi.

Černé díry a cestování časem

Kromě toho, že čas ovlivňuje rychlost, Einstein zjistil, že také gravitace způsobuje zpomalení času, přičemž tento efekt je výraznější v blízkosti hmotného objektu. Proto by černá díra se svým intenzivním gravitačním polem, jak píše server NBC, mohla potenciálně poskytnout fantastický prostředek k cestování časem, pokud se dostatečně přiblížíme k jejímu horizontu událostí, aniž by nás pohltila. V zásadě byste při zachování této „bezpečné“ vzdálenosti mohli cestovat staletí do budoucnosti vzhledem k vnějším pozorovatelům, ačkoli pro vás by zdánlivě uplynulo jen několik hodin nebo dní.

Cestování časem do minulosti

Všechny dosud probírané scénáře se týkají cestování do budoucnosti, ale je možné cestovat časem do minulosti? Ano, protože obecná teorie relativity připouští tunel časoprostorem spojující dva vzdálené body v čase, které pak tvoří kruhovou časovou smyčku zvanou červí díra nebo Einsteinův-Rosenův most, jak uvádí server Express Podobně jako černá díra by červí díra měla mohutné gravitační pole schopné ohýbat časoprostor, ale na rozdíl od singularity černé díry, která kolabuje hmotu, může mít červí díra centrální rotující prstenec ve tvaru singularity, známý jako Kerrova černá díra. Jejím „prázdným“ středem pak může být možné projít do bílé díry na druhé straně, z níž je následně hmota vypuzena.

Zdroj: Nbcnews, Express,