Zakládáte startup? A mohli bychom vidět vaše pojištění?

Znáte startupy? Víte, kdy a kde vznikly? A co znamenají dnes? Skvělých podnikatelských nápadů je stále dost. Ale aby uspěly, potřebují také pojištění. Jaké?

Setkáváme se s nimi čím dál častěji. Hovoří a píše se o nich v médiích, výrazně hýbou finančními trhy, ovlivňují pohyby na burze. Ale také do našich životů přinášejí spoustu nových technologií, služeb a neotřelých nápadů. Že nevíte, o čem je řeč? Přece o startupech — nově vznikajících podnikatelských nápadech, které mají nadějný potenciál, který lze zpeněžit. Skvělé nápady ale mnohdy nestačí. Pokud byste se tedy s nějakým takovým podnikatelským záměrem snažili vyrazit do světa, nezapomeňte ani na náležité pojištění!

Zdroj: koop.cz

Alt: Pojištění pro startupy

Bez pojištění startupové podnikání nerozjíždějte

Zrození „startupů“ je úzce spojeno s obdobím poslední dekády 20. století, především pak s prostředím IT firem, jež se koncentrovaly v oblasti amerického Silicon Valley, odkud se však na přelomu milénia živelně rozšířily do celého světa. S odkazem na někdejší „zlatou horečku“ na americkém západě, se dokonce hovořilo o tom, že svět tehdy zachvátila „horečka internetová“.

Horečka je však (jak známo) nemoc, a tak se mnohé z nepřeberného množství nově vzniklých firem dostaly do značných finančních problémů a přišla celosvětová krize, která tvrdě postihla i zdánlivě skvělé podnikatelské plány mnoha šikovných odvážlivců.

Dnes už startupy zdaleka nejsou spojovány výhradně se světem informačních technologií (ačkoli mnohé z nich se v digitálním světě cítí jako ryba ve vodě), ale obecně se tímto pojmem označují všechny nově se rozvíjející podnikatelské projekty, u nichž lze předpokládat dynamický rozvoj a jež mají potenciál přitáhnout zájem investorů.

Dobré nápady ale přirozeně potřebují také dobrou ochranu, aby vám v případě, že něco nevyjde tak, jak mělo, nezůstaly jen oči pro pláč. Každý startupový projekt si proto žádá pojištění, a to pěkně na míru — protože každý (dobrý) nápad je jiný, takže i k pojištění startupů je třeba přistupovat individuálně.

Pojištění podnikatelských rizik se hlásí o pozornost

Pojišťovny běžně nabízejí pojištění podnikatelům, kteří si jsou vědomi toho, že žádné podnikání není bez rizika, a zároveň vědí, že štěstí přeje připraveným — a pojištěným. Alespoň základní představa o pojištění by proto měla být již součástí prvotního podnikatelského záměru, což platí dvojnásob u projektů startupových.

Konkrétní podobu pojištění je přirozeně vhodné osobně projednat s konkrétní pojišťovnou a zvolit takový soubor pojistných produktů, který bude nejlépe vyhovovat typu a podobě podnikatelského záměru. A je dobré mít na paměti, že čím jedinečnější nápad, tím složitější může konkrétní podoba pojištění být. U dobré pojišťovny se ale řešení vždy najde.

Některé typy pojištění by ovšem u startupů neměly chybět nikdy. Například u Kooperativy si můžete v rámci pojištění odpovědnosti při podnikání sjednat velmi užitečné pojištění na škodu pro manažery obchodních firem. Tato specifická varianta pojištění přináší rozvíjejícím se společnostem jistotu, že i v případě, že ne vše půjde tak, jak předpokládaly a některé aktivity se úplně ideálně nevyvedou, uhradí pojistka případné škody a náklady, které společnost svým provozem způsobí. 

Pro firmy, které působí na trhu více než dva roky a vykazují kladný kapitál představuje vhodnou volbu též pojištění odpovědnosti manažerů, které může přijít vhod zejména v situaci, kdy statutární zástupci společnosti ručí za případné škody celým svým majetkem. Výhodou tohoto „manažerského“ pojištění přitom je, že trvá i po odstoupení daných osob z funkcí a není uzavíráno na konkrétní osoby, ale na funkce samotné.


Důležitou součástí pojistného balíčku startupů pak je též pojištění profesní odpovědnosti, která pro některá odvětví může dokonce povinné.