Váš životopis možná bude jako první číst robot! Jak napsat životopis, aby prošel prvním kolem čtení?

Velké firmy nehledě na odvětví, ve kterém působí, stále častěji spoléhají na ATS (systémy pro sledování uchazečů – běžně označované jako „roboti pro čtení životopisů“). Ti jim pomáhají zvládnout stále obtížnější práci při filtrování tlustého stohu životopisů, které dostávají na každou volnou pozici.

Roboti pro čtení životopisů byli vyvinuti na pomoc zaměstnavatelům jako prostředek k zefektivnění procesu přijímání zaměstnanců. Jakmile však budete vědět, jak v tomto systému pracovat, mohou se stát i vašimi spojenci a pomoci vám dostat životopis na přední místa.

Proč společnosti používají ke čtení životopisů roboty?

Konkurence na žádané a dobře finančně ohodnocené pozice byla vždy tvrdá. Na každou vedoucí pozici se v průměru hlásí desítky, ne-li stovky uchazečů. To je spousta životopisů, kterými se musí vedoucí oddělení lidských zdrojů nebo tým pro získávání talentů prokousat, zejména když vezmeme v úvahu skutečnost, že velké společnosti mají často více pozic, které je třeba obsadit.

Navíc pouze 35 % uchazečů je kvalifikovaných pro pozice, o které se ucházejí, což dává společnostem další důvod, proč rychle vyřadit nevýrazné kandidáty před zahájením náročného a nákladného procesu pohovorů a najímání nejlepšího kandidáta z hordy uchazečů.

Co kandidát, to originální životopis

Ne všechny životopisy jsou stejné – jsou stejně rozmanité jako lidé, kteří je vytvářejí. Například jeden uchazeč může uvést své dovednosti na začátku stránky, zatímco jiný může začínat vzděláním nebo zkušenostmi.

Algoritmy ATS jsou naprogramovány tak, aby z každého životopisu získaly důležité informace a všechny je naformátovaly stejným způsobem. Systém pak může kandidáty kategorizovat a řadit podle toho, které životopisy nejlépe odpovídají požadavkům na pracovní místo. K lidským očím se dostanou ty životopisy, které zdůrazňují zkušenosti, dovednosti a vzdělání, jež jsou považovány za nejvhodnější pro danou pozici.

Jak zapůsobit na robota? Použijte následující tipy a nechte se vybrat roboty čtoucími životopisy

Samozřejmě, že jste kvalifikovaní pro pozici, o kterou stojíte… ale jak přesvědčit robota, že jste ten pravý kandidát pro danou práci? Následuje pět tipů, které vám pomohou projít sítem robotů čtoucích životopisy a bezpečně se dostat na hromádku životopisů s úspěšnými kandidáty, kteří budou pozváni na pracovní pohovor.

Vyhněte se grafickým kudrlinkám

Algoritmy ATS nejsou ohromeny efektní grafikou – ve skutečnosti ji nerozpoznají. Jsou naprogramovány tak, aby zachytily prostý text, a nedokážou ho vytáhnout z formátovaných záhlaví, zápatí, textových polí nebo tabulek. Neumějí také čerpat data z obrázků. I když máte v životopise skvělou profesionální fotografii, robota nechá chladným. Nemusíte nutně grafiku úplně vynechat, ale nenechte ji zabírat drahocenný prostor, kde byste mohli uvést působivější informace. Buďte uvážliví – a pokud možno použijte profesionální šablonu CV, která je vhodně naformátovaná a robot ji snadno přečte.

Používejte správnou gramatiku, interpunkci a pravopis

Podobně jako kontrola pravopisu v textovém editoru rozumí systém ATS správné jazykové mechanice a diskvalifikuje vás, pokud na tyto věci nedbáte. Kontrolujte – minimálně dvakrát  –  a pokud je to nutné, tak i třikrát, abyste našli a opravili případné chyby. Opatrnosti není nikdy dost, protože jedno špatně napsané slovo vás může vyřadit z boje o místo.

Zařaďte klíčová slova

Systémy pro sledování uchazečů automaticky porovnávají váš životopis s popisem práce v dané společnosti. Jsou navrženy tak, aby rozpoznaly klíčová slova, která odkazují na určité dovednosti a úspěchy, jež personalisté považují za nezbytné pro danou pozici. Společnosti vás v této věci nenechají na holičkách – každý popis práce přesně vymezuje, jak bude ideální kandidát vypadat. Je na vás, abyste použili jazyk, který spustí algoritmus, aby vás jako takového kandidáta rozpoznal.

Buďte jasní a přímočaří

Jedná se o algoritmy umělé inteligence, ne o učitele češtiny. Jsou naprogramovány tak, aby rozpoznaly jednoduchý a přímočarý jazyk. Neměli byste „hloupnout“, ale ani byste se neměli snažit povýšit svou slovní zásobu do zbytečných výšin, abyste zapůsobili. Účelem komunikace je přece srozumitelnost. Pokud vám program nerozumí, nemůže vás doporučit.