Jaký výkon má fotovoltaický panel a kolik elektřiny dokáže vyrobit?

Fotovoltaické panely jsou stále populárnějším způsobem získávání energie. Ale kolik elektřiny mohou skutečně vyprodukovat a jak správně dimenzovat solární systém pro vaši domácnost? Článek níže vám poskytne klíčové informace od výkonu solárních panelů až po optimální velikost fotovoltaické elektrárny pro efektivní využívání solární energie ve vašem domě.

Výkon solárního panelu

Výkon solárního panelu se obvykle měří ve wattech. V České republice má průměrný solární panel pro domácnost výkon kolem 250 wattů, ale moderní technologie umožňují výkony i přes 600 wattů na jeden panel.

Existují různé modely a typy solárních panelů s různými výkony, běžné jsou dnes například 400 W455 W nebo 540 W, které mohou být vhodné pro různé aplikace.

Kolik energie spotřebuje domácnost?

Množství energie vyrobené solárním panelem závisí nejen na jeho výkonu, ale také na dalších faktorech, jako je poloha domu, orientace panelu, úhel střechy a další okolní podmínky.

Pro zjištění optimálního výkonu je důležité vzít v úvahu i individuální potřeby vaší domácnosti. Když přemýšlíte o instalaci solárního systému, je klíčové zohlednit typickou spotřebu elektřiny ve vaší domácnosti a rozsah, v jakém chcete využívat solární energii. Výběr solárních panelů s odpovídajícím výkonem je klíčovým krokem. Pro domácnosti s nízkou spotřebou nebo těmi, které chtějí solární energii využívat doplňkově, mohou být vhodné panely s nižším výkonem (250-275 W). Naopak pro domácnosti s vysokou spotřebou nebo ty, které chtějí spoléhat výhradně na solární energii, jsou ideální solární panely s vysokým výkonem (300 W a více na panel).

Většina domácností instaluje systém složený z několika solárních panelů, a celkový výkon systému se vypočítá jako součin výkonu jednotlivých panelů a jejich počtu. Například pro systém s výkonem 1 kilowatt potřebujete čtyři solární panely o výkonu 250 wattů (250 x 4).

Kolik energie dokáže fotovoltaický panel vyrobit?

Důležité je také vědět, kolik elektřiny vaše solární panely skutečně vyrobí. Průměrný 3,5kW domácí fotovoltaický systém orientovaný na jih vyrobí přibližně 3 000 kWh za rok. Je vhodné si také uvědomit, že různé modely solárních panelů mohou mít odlišné výkonnostní charakteristiky, což ovlivňuje celkovou produkci energie.

Volba vhodného výkonu

Přibližně 1 kWp výkonu solární elektrárny by v průběhu roku měl produkovat zhruba 1 MWh elektrické energie, s ohledem na specifickou lokalitu a místní klimatické podmínky.

Důležité je mít na paměti, že výroba energie není rovnoměrná během celého roku. Během letních měsíců může elektrárna generovat až šestkrát více energie než v zimě. Proto je třeba pečlivě zvážit, zda plánujete využívat elektřinu z solárních panelů i v zimě, například pro částečné pokrytí provozu tepelného čerpadla. V tomto případě je vhodné dimenzovat panely nad rámec běžných potřeb, například volit elektrárnu s výkonem 6 kWp a více pro domácnost s roční spotřebou 5 MWh.

Pokud jste ochotni v zimě čerpat větší část elektrické spotřeby ze sítě, může být pro domácnost s roční spotřebou 5 MWh postačující fotovoltaický systém s výkonem 4–5 kWp. V létě by tak mohla být spotřeba pokryta, avšak v zimních měsících by bylo třeba dokupovat více elektřiny.

Při plánování je rovněž důležité zohlednit budoucí perspektivy. Očekává se růst spotřeby elektrické energie ve společnosti, zejména s ohledem na rozvoj elektromobility. Je možné, že za pět až deset let bude vaše spotřeba vyšší, zejména pokud plánujete nabíjet elektrické vozidlo domácí nabíjecí stanicí.

Jak velkou plochu potřebují solární panely?

Při výběru střechy je vhodné zvážit nejen velikost, ale i efektivitu a optimální rozmístění solárních panelů.

Standardní fotovoltaická elektrárna s výkonem 10 kilowattů na šikmé střeše bude potřebovat přibližně 50 metrů čtverečních, zatímco na ploché střeše bude třeba až 100 metrů čtverečních.

V případě, že disponujete dostatečně prostornou střechou na svém domě, máte téměř neomezené možnosti. Právě proto může nastat situace, kdy domácnosti nadměrně dimenzují svou fotovoltaickou elektrárnu. S větší instalací sice obdržíte vyšší dotaci, ale zároveň i zvýšené náklady. Pokud není schopna větší část vyrobené elektřiny spotřebovat, prodlouží se návratnost investice do solární energetiky.

Obecně platí, že optimální je využít maximální množství vyrobené elektřiny z fotovoltaiky a přebytečnou energii ukládat do baterie.

Tuto rezervu můžete následně využít například pro ohřev vody. Proto je vhodné alespoň částečně přizpůsobit své spotřební návyky solární produkci – například plánovat praní nebo vaření během slunečných dní a ne večer či v noci. V době moderních chytrých spotřebičů, kdy lze spustit pračku nebo myčku předem naplánovat, by to neměl být problém.

Nadbytek vyrobené elektřiny můžete rovněž prodávat zpět do sítě, ale výkupní ceny nemusí vždy být výhodné.

Pozitivní změnu může přinést koncept komunitární energetiky a sdílení elektřiny mezi sousedy nebo firmami v místní komunitě, ovšem v této oblasti zatím chybí praktické zkušenosti.

Klíčové poznatky

  1. Fotovoltaické panely mají v průměru výkon 250-450 wattů. Spotřeba elektřiny závisí na mnoha faktorech, včetně umístění domu a orientace panelů. Při plánování solárního systému je klíčové vzít v úvahu individuální potřeby domácnosti.
  2. Průměrný 3,5 kWp domácí solární systém může vyprodukovat zhruba 3 000 kWh za rok, ale výkonnost se liší podle modelů panelů. Při dimenzování je důležité zohlednit budoucí perspektivy a růst spotřeby elektřiny.
  3. Plocha potřebná pro panely závisí na výkonu a typu střechy. Optimalizace spotřeby podle solární produkce je doporučená praxe. Přebytek elektřiny lze ukládat nebo prodávat zpět do sítě.
  4. Koncept komunitární energetiky a sdílení elektřiny ve společnosti zatím čeká na praktické zkušenosti.