Co nás naučila covidová krize? Jak zefektivnit chod zdravotnických zařízení

Během vrcholu pandemie covidu-19 se zdravotnický systém ocitl pod obrovským tlakem kvůli potřebě masového testování a správy lékařských vyšetření. Není proto překvapením, že právě tato doba byla skutečnou zatěžkávací zkouškou pro online rezervační systém Reservanto. V praxi se však osvědčil a ukázal jako klíčový nástroj pro zvládání testovacího náporu a optimalizaci fungování nemocnic a zdravotních středisek. A ačkoliv jsou tyto krušné časy již za námi, jisté poučení pro současné fungování ordinací jsme si odnesli.

Kromě přizpůsobení systému pro laboratoře provádějící covidové testy bylo Reservanto současně napojeno také na ÚZIS. Pro zdravotnická zařízení během pandemie tak Reservanto zpracovalo více než 1,5 milionu rezervací.

Pandemie odezněla, efektivita nikoliv

Díky intuitivnímu rozhraní a schopnosti flexibilně reagovat na měnící se požadavky si ale systém online rezervací rychle našel cestu do ordinací také v současnosti. Jedním z jeho pozitivních přínosů je možnost snížení administrativní zátěže, kterou standardně ordinace mívají. Místo telefonu či e-mailu si stačí v kalendáři najít časy na vyšetření, odběr krve, preventivní prohlídky nebo očkování a vše je automaticky zprocesováno bez nutnosti administrativní asistence od lékaře či zdravotní sestry.

Spokojený pacient a plynulost provozu ordinace

Díky možnosti online objednání k lékaři se snižuje doba čekání pacientů na vyšetření či zákrok, což zvyšuje jejich spokojenost a zároveň maximalizuje efektivitu poskytované péče. Lékař s předstihem přesně ví, kdo přichází, a díky návaznosti termínů v kalendáři si zajistí plynulost v příchodech a odchodech pacientů. To je důležité zvláště v chřipkovém období, kdy mohou pacienti přicházet až na své rezervované termíny a vzájemně se tak nepromořovat během sezení v čekárně. Především u časově náročných zákroků se také osvědčil koncept automatizovaných upomínek na termín, který snižuje počet neobsazených či opomenutých termínů, což pomáhá využít každou dostupnou kapacitu ordinace.

Z těchto důvodů zůstává Reservanto významným a důležitým pomocníkem ve zdravotnictví i v dobách mimo pandemickou krizi. Možnost optimalizovat plánování úkonů s pacienty a zefektivnění chodu ordinací přináší dlouhodobé výhody pro pacienty i samotné poskytovatele zdravotní péče. Rezervační systém je možné vyzkoušet zdarma po dobu 3 týdnů v podmínkách vlastní ordinace tak, aby každý mohl poznat skutečný přínos tohoto nástroje „na vlastní kůži“.