Co je to flexotisk? 

 Flexotisk, známý též jako flexografie, je technika tisku, která se primárně používá v obalovém průmyslu pro potiskování různých materiálů jako plastové fólie, papír, karton a lepenka​. Tato metoda tisku má kořeny již v 19. století, nicméně tehdejší způsob byl jen primitivním předchůdcem dnešní pokročilé techniky tehdy známé jako gumotisk​. Více se o technice dozvíte v následujícím článku.

Princip flexotisku spočívá v přímém tisku z výšky, kde jsou tisknoucí plochy vyvýšené nad těmi netisknoucími. V centru tohoto tiskového stroje se nachází několik válců:  

  • barvu navalující válec,  
  • aniloxový (rastrový) válec,  
  • formový válec  
  • a tlakový válec.  

Technika přímého tisku z výšky 

Barvu navalující válec čerpá barvu ze zásobníku a přenáší ji na aniloxový válec, který je pokrytý drobnými jamkami. Barva je pak zachycená v jamkách a přenesená na formový válec, na jehož povrchu je umístěná elastická tisková deska vyrobená buď z fotopolymeru nebo z gumy. Tlakový válec následně vytváří potřebný tlak pro otisk vzoru na potiskový materiál, který je umístěný mezi formovým a tlakovým válcem​​. 

Modely uspořádání strojů 

Flexotiskové stroje jsou klíčové pro průmyslový tisk, zejména pro balení a etiketování, a jsou často uzpůsobené pro tisk „z role do role“. V takovém případě je potiskový materiál nejdříve navíjený na jedné straně (prochází tiskařským strojem a potiskovým procesem) a pak se navíjí zpět na roli na druhé straně. Existují dva základní modely uspořádání flexotiskových strojů:  

  • lineární uspořádání, kde jsou všechny komponenty v řadě za sebou 
  • a uspořádání kolem centrálního tlakového válce.  

Flexotiskové stroje se často setkávají s lineárním uspořádáním. Mohou být kombinované s dalšími metodami tisku. Například s hlubotiskem pro aplikaci ochranných prvků nebo se sítotiskem pro metalické barvy. 

Ideální volba pro velkoobjemový tisk 

Flexotisk je oblíbený díky své jednoduchosti, univerzálnosti a schopnosti tisknout na širokou škálu materiálů včetně těch s nerovným povrchem. Tato metoda tisku je ideální pro velké objemy tisku, díky čemuž je vhodná pro potisk většího množství produktů, řádově až desetitisíců kusů, jako jsou například tašky. Navíc je flexotisk cenově dostupnější v porovnání s jinými tiskovými metodami, a tiskové desky (štočky) lze opakovaně používat, což dále snižuje náklady na potisk​​. 

Přechod od manuálního řezání k digitálním řešením 

Využití digitálních řešení, jako je Digital Flexo Suite, přináší inovace do tradičního procesu flexotisku nejenom prostřednictvím přesnějšího a konzistentnějšího řezání, ale také díky integraci softwarových nástrojů, které centralizují výrobní data. Tato centralizace umožňuje lepší přístup a sdílení informací mezi různými odděleními, což napomáhá k eliminaci chyb způsobených ručním přenosem informací a vede ke zlepšení komunikace.  

Díky tomu mohou týmy efektivněji spolupracovat na návrhu, přípravě a vlastním tisku, což se odráží v rychlejším a efektivnějším výrobním procesu s menším množstvím odpadu. Zatímco ruční řezání vyžaduje od operátora nemalou zkušenost a zručnost a celý proces může trvat 20 minut a déle s typickým odpadem kolem 30 %, využívání digitálních nástrojů může značně zefektivnit celý tiskový proces.  

Flexotisk, s historií sahající do 19. století, prošel od svých primitivních začátků mnoha vylepšeními a stal se klíčovou technikou v obalovém průmyslu. Skrze kontinuální inovace a integraci s dalšími tiskovými technologiemi zůstává flexibilní a ekonomicky efektivní volbou v tiskovém průmyslu.