Co je to CDN (Content Delivery Network) a jak funguje?

V dnešní době, kdy je rychlost a spolehlivost nezbytná pro úspěch online služeb, je téměř nemožné obejít se bez moderních technologií pro doručování obsahu. Jednou z těchto technologií je CDN (Content Delivery Network). Zjistěte, co to je, jak CDN funguje, a objevte její výhody.

Co je to CDN?

CDN je zkratka z anglického Content Delivery Network, což je slovní spojení, které do češtiny můžeme přeložit jako „síť pro doručování obsahu“. Jde tedy o distribuovanou síť serverů, která slouží k efektivnímu doručování obsahu uživatelům.

V praxi to znamená, že data, kterým uživatel přistupuje (například velký multimediální obsah), jsou distribuována na více serverech na různých místech světa, místo toho, aby byla uložena pouze na jednom místě. Díky tomu se uživatel může připojit na server, který má nejblíže, čímž se optimalizuje rychlost a spolehlivost doručování obsahu.

Dalo by se tedy říci, že hlavním cílem CDN je snížit latenci, což je doba, kterou trvá načítání webové stránky nebo stahování souborů, a zlepšit celkový uživatelský zážitek.

Aby CDN mohla plnit svůj účel, je důležité, aby servery byly rozmístěny na strategických místech po celém světě, blízko koncových uživatelů. Díky tomu se obsah může doručovat z nejbližšího dostupného serveru místo vzdáleného originálního serveru. Tím se snižuje doba odezvy a zlepšuje rychlost načítání webových stránek. Geografická blízkost je tedy základem pro správné fungování CDN. Uživatelům také přináší další výhody, jako je minimalizace latence při streamování videa, hraní online her nebo stahování souborů.

Jak funguje CDN?

Celý proces začíná požadavkem uživatele na určitý obsah. Může například chtít zobrazit webovou stránku, obrázek nebo video. Tento požadavek je směrován na nejbližší server CDN. Pokud jde o první požadavek na obsah, server CDN se obrátí na takzvaný origin server(vstupní server), kde je uložen originál souboru, a stáhne ho. Jakmile server CDN získá originální soubor, používá caching –⁠ uchovává kopie požadovaných souborů. Tím se minimalizuje nutnost opakovaně stahovat obsah z origin serveru. Když tedy uživatel požádá o obsah, server CDN se snaží poslat odpověď z nejbližšího dostupného serveru. K tomu využívá techniky, jako je geolokace IP adresy uživatele nebo analýza sítě, aby určil optimální server pro doručení obsahu. Tímto způsobem se minimalizuje latence a zvyšuje rychlost načítání obsahu pro uživatele.

Pomocí CDN může být doručován jak statický, tak dynamický obsah. Statický obsah zahrnuje soubory, které se mění zřídka nebo vůbec. Patří sem obrázky, CSS styly, JavaScriptové soubory a další statické prvky webové stránky. Dynamický obsah je generován webovým serverem na základě konkrétních požadavků uživatele. Patří sem dynamicky generované webové stránky, obsah databází, personalizovaný obsah a další prvky, které se mění v závislosti na uživatelských interakcích. Tento typ obsahu sice nemůže být přímo cachován na serverech CDN, CDN však může doručovat statické prvky a zároveň směrovat požadavky na dynamický obsah na origin server. To může snížit zátěž na origin server a zlepšit rychlost celkového načítání stránky.

Výhody CDN

Content Delivery Network se využívá hned z několika důvodů. Jedním z těch nejdůležitějších je především výše zmiňované zlepšení rychlosti a výkonu webových stránek. Rychlé načítání stránek zlepšuje uživatelský zážitek a může vést k vyšší konverzní míře. Podle společnosti Google totiž sekundová prodleva v načítání webu může snížit míru konverze až o 20 %. Použití CDN však umožňuje také snížit zátěž na origin server, který slouží jako zdroj původního obsahu, a zvýšit odolnost proti výpadkům. Pokud dojde k výpadku na jednom serveru CDN, ostatní servery mohou stále doručovat obsah. To zajišťuje vyšší spolehlivost a minimalizuje negativní dopad výpadků na uživatele a provoz webových stránek.

Příklady použití CDN

  • Doručování mediálního obsahu: CDN se často využívá při streamování videí a hudby. Díky Content Delivery Network mohou platformy, jako je Netflix nebo Spotify, rychle a spolehlivě streamovat obsah k uživatelům po celém světě bez zbytečných prodlev nebo přerušení.
  • E-commerce a online obchody: E-commerce weby, jako jsou Amazon nebo eBay, používají CDN ke zrychlení načítání stránek a zlepšení uživatelského zážitku. CDN pomáhá zkrátit dobu načítání obrázků produktů, popisů a dalšího obsahu, což je zásadní pro udržení zákazníků na stránce.
  • Webové aplikace s globální dostupností: Pro webové aplikace, jako jsou sociální média (Facebook, Twitter), nebo firemní aplikace (Salesforce, Slack), je důležité, aby byly rychle a spolehlivě dostupné uživatelům po celém světě. CDN pomáhá distribuovat obsah a zajišťuje, že aplikace funguje efektivně a bez zpoždění, bez ohledu na geografickou polohu uživatele.
  • Zabezpečení proti DDoS útokům: CDN pomáhá chránit webové stránky před DDoS útoky a jinými bezpečnostními hrozbami tím, že distribuuje provoz přes více serverů, což ztěžuje přetížení jednoho serveru.

Chcete začít CDN pro své podnikání využívat i vy? Objevte všechny možnosti na https://www.stormit.cloud/cs/cdn-sluzby/.