Legendární pták dodo se může vrátit mezi živé. Nová dohoda slibuje obnovu jeho populace

Ve světě vědy a ochrany přírody se objevila pozoruhodná novinka. Americká společnost Colossal Biosciences, zaměřující se na biotechnologie a genetické inženýrství, uzavřela důležité partnerství s organizací Mauritian Wildlife Foundation. Cílem této spolupráce není nic menšího než obnovit populaci doda – ptáka, který vyhynul v 17. století. O podpisu dohody informovala BBC.

Tento krok přichází deset měsíců po oznámení ambiciózních plánů společnosti Colossal na obnovu ptáka. Tým již dokázal sekvenovat DNA tohoto legendárního ptáka.

Dodo je pták úzce spjatý s ostrovem Mauricius, je bohužel také symbolem role, kterou při jeho vyhynutí sehrálo lidstvo. Technologie společnosti Colossal slibují návrat tohoto ikonického druhu, který vyhynul v 80. letech 20. století, do jeho původního prostředí.

Pták dodo: Ikonický druh

Dodo byl velkým ptákem z čeledi holubovitých a endemitem ostrova Mauricius. Jeho vyhynutí bylo způsobené lidskou činností a zavlečenými predátory na ostrov.

Rozšíření ochrany

Dohoda mezi společnostmi Colossal Biosciences a Mauritian Wildlife Foundation zahrnuje také opatření na ochranu ohroženého holuba růžového. Na Mauriciu jich zbývá asi 500. Tato spolupráce má za cíl nejen obnovit vyhynulé druhy, ale i chránit ty, které jsou stále na pokraji vyhynutí.

Tento projekt naznačuje revoluční krok v oblasti ochrany přírody a genetického inženýrství. Pokud se podaří obnovit populaci doda, bude to nejen vědecký úspěch, ale i důležitý krok pro biodiverzitu a ochranu druhů.

Zdroj: BBC