Zemědělci vydělávající výrobou elektřiny? Nyní realita!

Agrofotovoltaika neboli fotovoltaika v kombinaci se zemědělstvím je populární koncept. Umožňuje zvýšit výhody pro zemědělce. Regulací intenzity světla pomocí panelů a tím i výrobou elektřiny se zisk zdvojnásobí.