Seznam zbraní, které zásadně ovlivnily způsob boje a změnily svět

Válečnictví ovlivňovalo běh lidských dějin po tisíce let a se zdokonalováním technologií se zvyšovala i účinnost zabíjení. Každý další krok ve vývoji zbraní s sebou přinášel stále větší a větší krveprolití. Přehled devíti zbraní, které změnily povahu války, a tím i povahu světa, přináší server History.